Dyn mewn cyflwr difrifol ar ôl cael ei drywanu ym Môn

Heddlu

Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty wedi iddo gael ei drywanu ar Ynys Môn yn oriau mân fore Mercher.

Cafodd yr heddlu eu galw gan y gwasanaeth ambiwlans toc wedi hanner nos i adroddiadau fod dyn wedi ei drywanu y tu ôl i fflatiau Waterside yng Nghaergybi.

Fe gafodd y dyn 28 oed ei gludo i'r ysbyty, ble mae'n parhau mewn cyflwr difrifol.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Brian Kearney o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym yn apelio am dystion wnaeth sylwi ar unrhyw beth amheus yn ardal fflatiau Waterside rhwng 22:00 nos Fawrth a 00:30 fore Mercher."

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gyda'r llu ar 101.

Pynciau Cysylltiedig