Rhybudd arall am eira i rannau mawr o Gymru

Rhybudd tywydd Image copyright Swyddfa Dywydd
Image caption Daw'r rhybudd melyn lai nag wythnos wedi'r eira trwm

Mae rhybudd melyn am eira wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer rhannau mawr o Gymru, lai nag wythnos wedi'r tywydd difrifol wnaeth achosi trafferthion.

Pan oedd rhybudd coch mewn grym ddiwedd yr wythnos ddiwethaf cafodd nifer o ysgolion eu cau a bu trafferthion ar y ffyrdd.

Mae'r rhybudd diweddaraf yn berthnasol i ogledd, canolbarth a de-ddwyrain Cymru.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd bod disgwyl i'r eira ddisgyn ar dir uchaf yn bennaf, ond gall peth ddisgyn ar dir is gan effeithio ar ffyrdd a rheilffyrdd.

Mae'r rhybudd yn weithredol o hanner nos nes 11:00 ddydd Iau ac mae'r rhagolygon yn dweud bod disgwyl i 5cm o eira ddisgyn ar dir uwch na 200m a 10cm ar ffyrdd sydd 300m yn uwch na'r môr.

Ddydd Mercher roedd oddeutu 100 o gartrefi yn parhau heb ddŵr wedi i eira yn dadmer achosi pibau i fyrstio.

Ddechrau'r wythnos roedd dros 6,000 o gartrefi heb ddŵr.