Ysgolion wedi cau a ffyrdd yn beryglus yn y gogledd

Eira Image copyright Ysgol Pentrefoelas

Mae mwy na 100 o ysgolion wedi cau yn y gogledd ac mae amodau gyrru ar y ffyrdd yn beryglus wedi eira trwm.

Mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol, rhybuddiodd Heddlu'r Gogledd fodurwyr i fod yn ofalus.

Maen nhw'n cyfeirio'n benodol at ffordd yr A487 rhwng Bangor a Phorthmadog, ymlaen i Bwllheli a Blaenau Ffestiniog a'r A55 yn ardal Bangor ac yn Helygain yn Sir y Fflint.

Image caption Mae trwch o eira wedi disgyn yng Nghaernarfon

Mae'r A470 i'r de tuag at Bae Colwyn hefyd wedi cau ac mae Arriva wedi dweud bod rhai bysiau ym Mangor mond yn teithio ar brif ffyrdd.

Disgynnodd eira yn y Canolbarth dros nos hefyd, gyda rhybudd fod rhai ffyrdd yn beryglus, gan gynnwys rhannau o'r A44 rhwng Aberystwyth a Llangurig.

Mae rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd yn parhau tan 11:00 fore Iau, gyda disgwyl i eira ac eirlaw ddisgyn.

Wedi hynny, mae disgwyl i'r cawodydd gaeafol droi'n ysgafnach ac yn fwy ynysig, cyn clirio tua'r dwyrain.

121 o ysgolion sydd ar gau ac maen nhw yng Ngwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy ac Ynys Môn.

Dyw Coleg Menai ym Mangor a Pharc Menai yn Llangefni ddim ar agor chwaith.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefannau'r cynghorau sir. Cliciwch ar y dolenni isod (nid yw'r wybodaeth ar gael yn Gymraeg ar bob gwefan):

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol