Lluniau: Y gogledd dan fantell o eira...eto!

Jest fel roedd pawb yn dechrau ymlacio a dal i fyny ar eu cyflenwadau o laeth a bara ...mae'r eira yn ôl eto mewn rhai ardaloedd.

Beth am fwrw golwg ar rai o ddelweddau gaeafol dydd Iau, 8 Mawrth.


Image copyright Cai Erith Williams
Image caption Dyma'r sefyllfa yn Aberdaron bore 'ma

Image copyright Darren Thomas
Image caption Roedd rhai o staff Tŷ Silyn, Penygroes wedi beicio mewn cyn gorfod twrio'u ffordd at y swyddfa. Dyna i chi ymroddiad

Image copyright Sion Jones
Image caption Mae Sion Jones wedi llwyddo i ddal eira Abergele'n goleuo'r tywyllwch

Image copyright Iolo Penri
Image caption "Whiiiii...."

Image caption Yr eira heb ei gyffwrdd eto wrth i'r haul godi yn Llanwnda

Image copyright Sioned Jones
Image caption "Ond mam! Oes rhaid i ni fynd ar y sleds eto!"

Image caption "Tyrd Martha i ni gael mynd yn y camperfan i rywle cynhesach..." Pan fydd y ffyrdd yn Llanfairpwll wedi clirio!

Image copyright Iolo Penri
Image caption Y jobyn cyntaf i llawer yn rhai o siroedd y gogledd heddiw

Image caption Penisarwaun yn llechu dan flanced wen

Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae braidd yn oer i hufen ia!

Image caption Mae hyd yn oed trefi arfordirol y gogledd wedi'i chael hi heddiw, fel sydd i'w weld yn yr ardd yma ym Mhrestatyn heddiw

Image copyright Gwenno Grug Roberts
Image caption Capan o eira ar y pyst yn Nhregarth ger Bethesda

Lluniau eraill o eira mis Mawrth 2018:

Pynciau Cysylltiedig