Carwyn Jones: 'Dynion pwerus' yn atal siarad am aflonyddu

aflonyddu rhyw Image copyright Science Photo Library

Mae Carwyn Jones wedi dweud bod "ymddygiad ffiaidd" gan "ddynion pwerus" yn atal menywod rhag siarad am aflonyddu rhyw.

Mewn araith ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, dywedodd y prif weinidog ei fod "wedi bod yn dyst i ymgyrchoedd a damcaniaethu cynllwyngar" yn erbyn "merched sy'n codi'u llais".

Ychwanegodd fod y math yna o ymddygiad "wedi'i yrru gan ddynion pwerus drwy gyfryngau traddodiadol" gan roi pwyslais ar "gynnwys sydd yn syfrdanu heb boeni am y goblygiadau".

Dywedodd y byddai Llywodraeth Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth fyddai'n "torri tir newydd" er mwyn sicrhau mai Cymru oedd "y lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn ddynes".

Cyfryngau cymdeithasol

Wrth siarad yng Ngholeg St Hughes, Rhydychen - gafodd ei sefydlu gan ddynes ar gyfer menywod - dywedodd Mr Jones fod y drafodaeth fyd eang ar aflonyddu rhyw wedi cael "effaith sylweddol" ar wleidyddiaeth.

Dywedodd bod adlach "hyll" wedi bod yn erbyn y menywod hynny oedd wedi siarad am aflonyddu.

"Dwi wedi bod yn dyst i ymgyrchoedd a damcaniaethu cynllwyngar, beio dioddefwyr a thriniaeth afiach tuag at ferched sy'n codi'u llais," meddai.

"Mae'r ymddygiad yma, fel erioed, wedi'i yrru gan ddynion pwerus drwy gyfryngau traddodiadol, cynnwys sydd yn syfrdanu heb boeni am y goblygiadau."

Image caption Dywedodd Carwyn Jones ei fod am sicrhau mai Cymru oedd "y lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn ddynes"

Ychwanegodd: "Mae'n waeth eto gyda'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol, ble mae'n ymddangos nad oes rheolau o gwbl.

"Dyw bwlis ddim yn wynebu cyfiawnder, ac ar o leiaf un achlysur dwi'n ymwybodol ohono, fe wnaeth aflonyddu oedd yn deillio o sarhau ar-lein ymestyn i aflonyddu dynes wnaeth ddewis godi'i llais."

Dywedodd y byddai'r llywodraeth yn gweithio gyda'r elusen cydraddoldeb, Chwarae Teg i lunio deddfau newydd er mwyn sicrhau mai Cymru oedd "y lle saffaf yn Ewrop i fod yn ddynes".

Fe fyddan nhw'n trafod materion gan gynnwys gwneud ystyriaethau rhyw yn ganolog i benderfyniadau, sicrhau cydbwysedd rhyw gydag apwyntiadau cyhoeddus, a gweithio gyda chynghorau i ddod o hyd i ymateb cynaliadwy i dlodi mislif.

Pynciau Cysylltiedig