Nifer o gyn-gynghorwyr Biwmares yn colli mewn isetholiad

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llwyddodd Alwyn Rowlands i gael ei ail-ethol i Gyngor Biwmares

Dim ond dau gynghorydd yn un o drefi Ynys Môn, wnaeth ymddiswyddo yn dilyn ffrae am iechyd a diogelwch ym mis Rhagfyr, sydd wedi llwyddo i gael eu hail-ethol yn dilyn isetholiad.

Fe wnaeth wyth allan o 14 cynghorydd tref Biwmares gamu lawr gan ychwanegu fod clerc y cyngor, yr Athro Trevor Ashenden, wedi gwrthod camu o'r neilltu.

Fe wnaeth chwech ohonyn nhw fethu â chael eu hail-ethol yn dilyn isetholiad ddydd Iau, gyda chyn-faer y dref, Frank Carr hefyd yn methu yn ei ymgais ef.

Dywedodd Alwyn Rowlands, lwyddodd i gael ei ail-ethol, ei bod hi nawr yn amser "symud 'mlaen".

50% yn pledleisio

Llwyddodd Gwen Evans-Jones hefyd i gael ei hail-ethol i gynrychioli Canol Biwmares gyda mwyafrif o un bleidlais.

Yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr honnodd Mr Rowlands bod nifer o fethiannau iechyd a diogelwch wedi bod.

Dywedodd bod y rhain yn cynnwys diffyg profion ar gyfer cyfarpar swyddfa, dim hyfforddiant i staff oedd yn gosod goleuadau Nadolig, a bod dim wedi'i wneud i gydymffurfio â rheolau ar sylweddau niweidiol.

Ar ôl cael ei ail-ethol i gynrychioli Gorllewin Biwmares nos Iau dywedodd Mr Rowlands: "Y peth gorau i wneud yw rhoi popeth sydd wedi digwydd yn yr wythnosau diwethaf y tu ôl i ni ac i gael cyfarfod cyn gynted â phosibl."

Fe wnaeth 50% o'r etholwyr posib bleidleisio.

Straeon perthnasol