Alwyn Rowlands
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyngor Tref Biwmares: Galw am 'symud mlaen'

9 Mawrth 2018 Diweddarwyd 08:19 GMT

Dim ond dau gynghorydd yn o drefi Ynys Môn, wnaeth ymddiswyddo yn dilyn ffrae am iechyd a diogelwch ym mis Rhagfyr, sydd wedi llwyddo i gael eu hail-ethol yn dilyn isetholiad.

Fe wnaeth wyth allan o 14 cynghorydd tref Biwmares gamu lawr gan ychwanegu fod clerc y cyngor, yr Athro Trevor Ashenden, wedi gwrthod camu o'r neilltu.

Fe wnaeth chwech ohonyn nhw fethu cael eu hail ethol yn dilyn isetholiad ddydd Iau, gyda chyn maer y dref, Frank Carr hefyd yn methu caei ei ail ethol.

Dywedodd Alwyn Rowlands, lwyddodd i gael ei ail-ethol, ei bod hi nawr yn amser "symud 'mlaen."