Salwch staff gwasanaethau plant

Boy sitting on a bench Image copyright Thinkstock

Mae gwasanaethau plant ym Mhowys yn "anghynaladwy" gyda staff yn gadael a llawer yn methu gweithio oherwydd salwch, yn ôl adroddiad.

Ym mis Hydref y llynedd, daeth rhybudd bod plant yn wynebu peryg o niwed oherwydd methiannau yng ngwasanaethau cymdeithasol Powys.

Nawr mae adroddiad yn dweud bod gwelliannau wedi digwydd, ond mae'n codi pryderon am y nifer uchel o weithwyr asiantaeth sydd yno.

Mae'r adroddiad yn rhybuddio: "Nid yw hwn yn wasanaeth cynaliadwy i gwrdd ag anghenion tymor hir plant a'u teuluoedd."

Mae'r BBC wedi gofyn i Gyngor Powys am ei ymateb.

'Risg sylweddol'

Mae'r adroddiad, a fydd yn mynd o flaen Cyngor Powys ddydd Mawrth, yn nodi trafferthion staffio.

Yn benodol mae'n son am bwysau ar dimau gweithwyr cymdeithasol, gan gynnwys yn Y Drenewydd a'r Trallwng, lle mae staff yn gadael ac mae lefel uchel o absenoldeb oherwydd salwch.

Mae'r adroddiad gan Rachel Powell, aelod y cabinet am wasanaethau plant, yn dweud: "Mae cynlluniau mewn lle i gryfhau'r timau yma gyda gweithwyr asiantaeth ychwanegol."

Ym mis Hydref, dywedodd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru bod tystiolaeth o fethu cyfleoedd i warchod plant, a bod hynny'n "peri risg sylweddol" iddyn nhw.

Fe roddwyd 90 diwrnod i'r cyngor wneud gwelliannau gan Lywodraeth Cymru.

Dywed yr adroddiad fydd yn mynd gerbron cabinet y cyngor ddydd Iau bod cynllun gwelliant yn gweithio gan ddod â "buddiannau go iawn" i rai plant a'u teuluoedd.

Ond mae'r adroddiad hefyd yn cydnabod bod ffordd bell i fynd, a bod y cyngor yn realistig am "faint yr heriau sy'n ein hwynebu".

Straeon perthnasol