Pro14: Scarlets 10-10 Leinster

Tom Williams of Scarlets is tackled by Jack Conan and Barry Daly of Leinster Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Tom Williams o'r Scarlets yn cael ei daclo gan Jack Conan a Barry Daly o Leinster

Gêm gyfartal oedd hi nos Wener rhwng y Scarlets a Leinster ar Barc y Scarlets ac roedd yna ddigon o waith i'r TMO yn ystod y gêm.

Roedd yr amodau gwlyb yn ei gwneud hi'n anodd i'r ddau dîm gydol y gêm a chafwyd nifer o gamgymeriadau.

Doedd yna ddim sgôr yn yr hanner cyntaf er bod hi'n ymddangos bod y Scarlets wedi sgorio cais ar ôl 28 munud ond ni chafodd ei ganiatáu gan y dyfarnwr Nigel Owens wedi penderfyniad y TMO.

Ar ddechrau'r ail hanner rhoddodd Leinster y Scarlets o dan cryn bwysau ar y llinell gais ac wedi 44 munud o chwarae mi ddaeth cais gan Ed Byrne i'r ymwelwyr ac roedd cicio Ross Byrne yn gywir gan roi 7 pwynt i Leinster.

Roedd yna ddau gyfle i'r Scarlets yn fuan wedyn ond methiant fu'r ddwy gic gosb.

Wedi bron i awr o chwarae daeth Simon Gardiner a Tom Varndell ymlaen i'r Scarlets.

Ddechrau'r wythnos arwyddodd y Scarlets Tom Varndell - prif sgoriwr Uwch Gynghrair Aviva - ar gytundeb byr.

Bydd yr asgellwr 32 oed, sydd wedi i sgorio 92 cais yn y Gynghrair, yn ymuno o glwb Bryste tan ddiwedd y tymor.

Unioni'r sgôr

Funudau wedyn roedd yna gais i'r Scarlets gan Paul Asquith ac roedd trosiad Daniel Jones hefyd yn gywir gan ddod â'r sgôr yn gyfartal.

Ond ni pharhaodd y sgôr yn gyfartal yn hir gan i Ross Byrne sicrhau gôl gosb a gwahanu'r ddau dîm o dri phwynt.

Roedd hi'n edrych yn debyg fod yr ymwelwyr wedi ymestyn eu sgôr funudau wedyn ond ni chafodd y cais ei ganiatáu.

Roedd yna gryn gyffro ar ddiwedd y gêm ac fe groesodd Tim Varndell y llinell ond unwaith eto nid oedd cais ond fe ddaeth cicio Daniel Jones yn yr eiliadau olaf â'r sgôr yn gyfartal.

Y sgôr terfynol felly oedd 10-10 ar Barc y Scarlets.

Mae Leinster yn parhau i fod dri phwynt yn uwch na'r Scarlets ac y mae pedair gêm ar ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol