Lluniau: Eisteddfod Ryng-golegol 2018

Wedi'r holl gystadlu a'r cyfrif canlyniadau, Prifysgol Bangor ddaeth i'r brig yn Eisteddfod Ryng-golegol 2018 ac un o fyfyrwyr Bangor, Osian Owen, oedd enillydd y Gadair a'r Goron.

Mae'r steddfod yn un o uchafbwynt cymdeithasol a diwylliannol myfyrwyr Cymraeg Cymru ac roedd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yn Llanbedr Pont Steffan eleni gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Dyma luniau'r ffotograffydd Aled Llywelyn o'r penwythnos:

Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Bodiau fyny i'r Steddfod Rhyng-gol gan un o fyfyrwyr Bangor
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Mae 'na dipyn o Roc a Rôl ar benwythnos y Rhyng-gol...
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption ond hefyd mae yna ganu...
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption ... a chymeradwyo
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption ... a pherfformio
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption ... a mwynhau
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption ... a gwobrwyo. O'r chwith i'r dde: Nia Haf, Bangor, enillydd y Fedal Ddrama; Alistair Mahoney, Bangor, enillydd Tlws y Cerddor a Non Jones, Aberystwyth, enillydd y Fedal Gelf
Image copyright c
Image caption Llongyfarchiadau i Osian Owen, enillydd y Gadair a'r Goron. Daeth yn agos i 150 o ddarnau gwaith cartref eleni.
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Coreograffi difyr gan fyfyrwyr Caerdydd
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Marc Griffiths - Marci G - oedd yn arwain yr Eisteddfod gyda Lisa Angharad
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Dechreuodd penwythnos yr Eisteddfod gyda thwrnameint chwaraeon ar ddydd Gwener 9 Mawrth. Prifysgol Aberystwyth oedd yr enillwyr
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Mae penwythnos y Rhyng-gol yn gyfe i fyfyrwyr o wahanol brifysgolion Cymru gymysgu
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Ond mae ennill yn brofiad da hefyd!
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Myfyrwyr Bangor wrth ei boddau. Enillwyr yr Eisteddfod a chystadleuaeth y côr hefyd
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Y darian fydd yn mynd nôl i Fangor yn 2018
Image copyright Aled Llywelyn
Image caption Yr uchafbwynt i nifer - Gig Rhyng-gol 2018 gyda Y Cledrau, Fleur De Lys, Gwilym a DJ Garmon