Iechyd: 'Cymru'n cael system eilradd'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

System gyfrifiadurol iechyd: 'Cymru'n cael system eilradd'

12 Mawrth 2018 Diweddarwyd 14:23 GMT

Mae sefydliad sy'n cynrychioli meddygon teulu wedi mynegi pryder y bydd nifer yn penderfynu ymddeol yn gynnar yn hytrach na chael eu gorfodi i ddefnyddio system gyfrifiadurol newydd.

Fe fydd y system EMIS, sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd, yn cael ei ddisodli o 2019/20 yn dilyn proses dendro.

Mae Dr John Gwynfor Evans wedi bod yn feddyg teulu yng ngogledd Cymru ers 25 mlynedd, ac mae'n dweud y bydd yn ymddeol o'i waith rhan amser gyda nifer o feddygfeydd yng Nghonwy pe bai'r system yn newid.

Dywedodd mai ei bryder ef yw y bydd "meddygon teulu Cymru yn cael system eilradd" o ganlyniad.