Dyn o Ddinbych yn gwadu lladd cyn-gariad yn fwriadol

Laura Stuart Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Laura Stuart ddeuddydd ar ôl cael ei thrywanu wrth adael tafarn

Mae dyn sy'n gwadu llofruddio ei gyn-gariad yng nghanol Dinbych wedi dweud wrth reithgor nad oedd wedi bwriadu achosi niwed iddi.

Bu farw Laura Stuart, 33, ddeuddydd ar ôl cael ei thrywanu ym mis Awst y llynedd wrth iddi gerdded adref ar ddiwedd noson allan yn y dref.

Mae Jason Cooper, 28, hefyd yn gwadu cyhuddiad o anafu David Roberts - dyn wnaeth geisio helpu'r fam - gan achosi niwed corfforol difrifol bwriadol.

Wrth ddechrau rhoi tystiolaeth yn yr achos yn ei erbyn yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd y diffynnydd ei fod ond yn cofio rhannau o'r hyn ddigwyddodd.

Dywedodd Mr Cooper bod ei berthynas gyda Ms Stuart yn un "wenwynig" ac fe honnodd ei bod yn gweld dynion eraill.

Roedd y ddau yn treulio'u nosweithiau a'u penwythnosau'n yfed alcohol gartref ac mewn tafarndai.

O ganlyniad i wario'i arian ar alcohol roedd £10,000 mewn dyled, meddai, ac fe gollodd ei swydd yn y dyddiau cyn y digwyddiad.

'Cofio gweiddi, cofio trywanu'

Ar y diwrnod dan sylw roedd wedi dechrau yfed gartref yn ystod y bore, cyn symud ymlaen i glwb yr Awyrlu yn Ninbych.

Dywedodd nad yw'n gwybod pam aeth adref i 'nôl cyllell o'r gegin, gan ddyfalu mai'r unig bosibilrwydd oedd ei fod yn ystyried lladd ei hun.

Wrth gael ei holi gan ei fargyfreithiwr, Patrick Harrington, fe ddywedodd Mr Cooper nad oedd wedi bwriadu chwilio am Ms Stuart, a'i fod wedi digwydd ei gweld yn y stryd gyda Mr Roberts, oedd yn 'nabod y cwpl.

Image copyright Google
Image caption Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yng nghanol Dinbych

Dywedodd: "Dwi'n cofio... gweiddi, a dwi'n cofio trywanu. Fedra i ddim dweud lle na sawl gwaith."

Ychwanegodd nad oedd yn cofio danfon negeseuon ffôn bygythiol cyn yr ymosodiad.

Cyfeiriodd Mr Harrington at dystiolaeth yn awgrymu ei fod yn ddigynnwrf ac yn gwenu wedi'r ymosodiad, gan gynnig y gyllell i ddyn arall.

Dywedodd Mr Cooper nad oedd yn cofio gwneud hynny, nac yn gallu dweud be ddigwyddodd i'r gyllell a'i ffôn.

Ychwanegodd nad oedd ganddo syniad pam ei fod wedi gwneud yr hyn a wnaeth.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol