Alun Cairns yn amddiffyn rhannu llwyfan â Damian Green

Alun Cairns a Damian Green Image copyright Llywodraeth y DU
Image caption Alun Cairns a Damian Green mewn trafodaethau Brexit gyda Llywodraeth Cymru fis Medi diwethaf

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi amddiffyn ei gynlluniau i rannu llwyfan â Damian Green ddydd Mercher - a hynny ddeuddydd wedi i Mr Cairns ddweud fod Llywodraeth y DU yn "blaenoriaethu" cydraddoldeb rhyw.

Ym mis Rhagfyr cafodd Mr Green, a anwyd yn Y Barri, ei ddiswyddo o'r cabinet wedi i ymchwiliad ganfod ei fod wedi torri'r cod gweinidogol.

Cafodd orchymyn i adael ei swydd wedi iddi ddod i'r amlwg ei fod wedi gwneud datganiadau "camarweiniol a gwallus" ynglŷn â'r honiadau fod pornograffi wedi cael ei ganfod ar ei gyfrifiadur seneddol.

Fe wnaeth Mr Green hefyd ymddiheuro am wneud i'r awdur Kate Maltby deimlo'n anghyfforddus.

Mae disgwyl i'r ddau siarad mewn digwyddiad sydd wedi'i drefnu gan y Ceidwadwyr Cymreig yn Llundain ddydd Mercher.

'Mwy o gydraddoldeb'

Mewn brecwast cysylltiedig â Diwrnod Rhyngwladol y Merched ddydd Llun, dywedodd Mr Cairns bod "gwelliannau sylweddol" yn nhriniaeth merched ifanc o'i gymharu â'r gorffennol, ond ychwanegodd ar raddfa o un i ddeg "ry'n ni siŵr o fod wedi cyrraedd cam un".

Dywedodd Mr Cairns: "O'r hyn dwi wedi ei weld o waith Damian Green credaf ei fod yn gweithio yn gadarnhaol er budd pawb yn y gymdeithas."

Pan ofynnwyd iddo am ymddiheuriad Mr Green a'i barodrwydd i siarad yn yr un digwyddiad ag ef yr wythnos hon, dywedodd Mr Cairns ei fod yn bwysig canfod pam fod Mr Green wedi colli ei swydd.

Dywedodd: "Dwi ddim yn gwybod y manylion. Damian Green sy'n gwybod y ffeithiau.

"Yn amlwg mae'r adroddiad yn siarad am god gweinidogol a'r datganiad camarweiniol a wnaeth, ac ry'n ni angen edrych ar be gyflwynwyd yn y dystiolaeth, a beth ddywedodd y sawl a oedd yn achwyn a'r ateb i hynny."

'Straeon ofnadwy'

Yn y digwyddiad ddydd Llun oedd yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, dywedodd Mr Cairns bod tipyn o waith eto i'w gyflawni cyn cael cydraddoldeb yn y gweithle.

"O'r straeon ofnadwy ry'n ni wedi'u clywed bore 'ma am brofiadau newyddiadurwyr 30 mlynedd yn ôl i gymharu â nawr, dwi'n credu bod cynnydd sylweddol wedi bod," meddai.

"Ond petawn ni'n mesur ar raddfa o un i ddeg ry'n ni siŵr o fod wedi cyrraedd cam un."