Trafod gosod isafbris ar alcohol i leihau lefelau yfed

pris alcohol Image copyright Thinkstock

Bydd gosod isafbris ar alcohol yng Nghymru er mwyn lleihau lefelau yfed alcohol yn cael ei drafod ddydd Mawrth.

Bydd Aelodau Cynulliad yn trafod y cynlluniau i benderfynu a ddylai'r mesur basio ei gyfnod deddfwriaethol cyntaf a fyddai'n golygu ystyriaeth fanwl gan bwyllgorau'r Cynulliad.

Bwriad y llywodraeth yw cyflwyno cyfraith newydd fyddai'n ei gwneud hi'n drosedd i werthu alcohol yn rhatach na 50c am bob uned.

Daw wrth i'r llywodraeth gyhoeddi buddsoddiad ychwanegol o £1m ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Pe bai'r isaf bris yn 50c yr uned, byddai potel o fodca yn costio o leiaf £20

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd cyllid camddefnyddio sylweddau i fyrddau iechyd yn cynyddu bron £1m - i dros £18m o 2018/19.

Dywedodd Mr Gething: "Mae'n broblem yng Nghymru bod alcohol rhad a chryf ar gael yn rhwydd, fel sy'n wir am lawer o wledydd eraill y gorllewin.

"Nid yw isafbris uned yn fwled arian, ond bydd yn offeryn pwysig newydd wrth inni fynd ati i leihau lefelau yfed alcohol.

"Drwy gyflwyno isafbris, fe allwn wneud gwahaniaeth - fel rydym wedi'i wneud drwy wahardd smygu, gan ddangos ein penderfyniad i greu dyfodol gwahanol i bobl Cymru."

Yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru byddai gosod isafbris o 50c am uned o alcohol yn arbed tua 66 o farwolaethau'r flwyddyn.

Yn ôl y llywodraeth cafodd 54,000 o bobl driniaeth yn yr ysbyty oherwydd effeithiau alcohol yn 2016/15, gyda'r gost i'r gwasanaeth iechyd yn tua £200m.

Cafodd deddf sydd wedi gosod isafswm pris ar uned o alcohol yn Yr Alban ei basio yn 2012 a bydd yn cael ei weithredu yn ddiweddarach eleni.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol