Sychwr dillad 'diffygiol' yn achosi tân yn Sir Ddinbych

Tan

Mae tri pherson wedi eu trin am effeithiau anadlu mwg ar ôl i sychwr dillad fynd ar dân yn Sir Ddinbych yn oriau man y bore.

Cafodd criwiau o Lanelwy a Dinbych eu galw i'r digwyddiad ym mhentref Bodfari ger Dinbych am tua 03:00.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bod rhan ddiffygiol o'r sychwr dillad ar fai am y tân.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans nad oedd rhaid cludo unrhyw un i'r ysbyty.

Roedd rhaid i ddiffoddwyr ddefnyddio offer anadlu ac fe gafodd yr ystafell lle roedd y sychwr ei ddifrodi gan wres a mwg.

Ym mis Ionawr fe rybuddiodd pwyllgor o ASau fod hyd at filiwn o beiriannau sychu dillad diffygiol mewn cartrefi ar draws Prydain.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol