Cyngor Gwynedd i ddod a nawdd Ffermwyr Ifanc i ben

CFfI

Mae cabinet Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio i ddod a nawdd mudiad ffermwyr ifanc y sir i ben.

Ar hyn o bryd mae Clwb Ffermwyr Ifanc Meirionnydd yn derbyn grant blynyddol o £20,000 gan y cyngor, ac Eryri'n derbyn £16,000.

Mae'r cyngor wedi cytuno i ariannu gwerth naw mis o grant ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, ond wedi hynny bydd y grant Gwasanaethau Ieuenctid yn dod i ben.

Dywedodd cadeirydd CFfI Meirionnydd, Dafydd Evans, y bydd y penderfyniad yn cael "effaith ddinistriol ar y clybiau".

Image caption Dafydd Jones yw Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

Mae Cyngor Gwynedd yn dweud eu bod yn ail fodelu Gwasanaethau Ieuenctid er mwyn ei foderneiddio ac arbed arian.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor bod angen iddyn nhw wneud arbedion o £270,000 ac nad yw'r gwasanaeth presennol yn cyrraedd anghenion pobl ifanc.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol