Gwahardd gyrrwr wnaeth 138mya ar yr A5 ger Corwen

Beiciwr Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae gyrrwr beic modur wedi ei wahardd rhag gyrru ar ôl cael ei ddal yn gyrru ar gyflymder o 138mya yng ngogledd Cymru.

Clywodd Llys Ynadon Yr Wyddgrug bod Pablo Maxwell, 38 o Telford, yn gyrru ar gyflymder "syfrdanol" ar yr A5 ger Corwen, Sir Ddinbych.

Dywedodd ynadon eu bod wedi eu "brawychu" gan yrru Maxwell, ar ffordd sydd â therfyn cyflymder o 60mya, ym mis Awst y llynedd.

Clywodd y llys ei fod yn un o'r cyflymderau uchaf i'r heddlu ei weld, a dywedodd yr ynadon nad oedden nhw'n derbyn bod Maxwell yn gallu gweld ymhell o'i flaen ar y pryd.

Cafodd Maxwell ei wahardd rhag gyrru am 90 diwrnod, dirwy o £500 gydag £85 o gostau a thaliad ychwanegol o £50.

Pynciau Cysylltiedig