Twymyn goch: Rhybuddio rhieni am gynnydd yn yr haint

Twymyn coch Image copyright Science Photo Library
Image caption Mae'r symptomau o'r dwymyn coch yn cynnwys brech, tymheredd uchel a thafod wedi chwyddo.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio rhieni i fod yn wyliadwrus o symptomau'r dwymyn goch, neu scarlet fever, ar ôl i nifer yr achosion gynyddu yng Nghymru.

Mae 476 o achosion wedi eu hadrodd yn wyth wythnos gyntaf 2018, o'i gymharu â 295 yn yr un cyfnod y llynedd.

Mae'r symptomau yn cynnwys brech, gwres uchel a thafod wedi chwyddo.

Nid yw'n salwch difrifol, ac mae modd ei drin gyda chyffuriau gwrthfiotig.

Mae'n fwyaf cyffredin ymhlith plant ifanc, ond gallai effeithio pobl o bob oedran.

Cynnydd

Dywedodd Dr Christopher Williams o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae nifer uwch o achosion o'r dwymyn goch wedi'u hadrodd i Iechyd Cyhoeddus Cymru hyd yma eleni o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd, ond mae'r cynnydd yma yn gyson â'r tuedd sydd wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf yng Nghymru.

"Rydym wedi ysgrifennu at ysgolion a meithrinfeydd ar draws Cymru i'w cynghori nhw am arwyddion a symptomau'r haint, gan ei fod yn hynod heintus ac fe allai ledu."

Ychwanegodd Dr Williams y dylai rhieni sy'n amau fod gan blentyn yr haint fynd at feddyg teulu neu gysylltu gyda Galw Iechyd Cymru am gyngor.

Pynciau Cysylltiedig