'Rhyddhad' gyrrwr na chafodd unrhyw un anaf mewn damwain

Damwain Image copyright Danny Jones
Image caption Aeth car Geoff Ludden i mewn i'r tŷ wrth iddo yrru ar ffordd ym Mhwllheli

Mae pensiynwr wedi mynegi ei ryddhad na chafodd unrhyw un eu hanafu pan yrrodd ei gar i mewn i lawr cyntaf tŷ ym Mhen Llŷn.

Daeth car Geoff Ludden i stop yn ystafell 'molchi'r cartref ym Mhwllheli ym mis Medi y llynedd.

Dywedodd y gŵr 69 oed fod y ddamwain wedi digwydd wedi iddo roi ei droed ar y sbardun mewn camgymeriad, pan oedd yn bwriadu gwasgu'r brêc.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mercher cafodd Mr Ludden ei wahardd rhag gyrru am dri mis wedi iddo gyfaddef ei fod wedi gyrru'n esgeulus.

Cafodd orchymyn hefyd i dalu £365.

Image copyright Danny Jones
Image caption Y difrod i'r ystafell 'molchi

"Yn amlwg, rwy'n difaru'r ddamwain a'r effaith y gallai fod wedi ei gael ar bobl eraill," meddai Mr Ludden wrth raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales.

"Roedd hi'n 23:00 ac fe es i mewn i'r wal. Roedd gwraig y tŷ newydd adael yr ystafell ymolchi wrth lwc. Cafodd ei gŵr ei daflu allan o'r gwely oherwydd nerth yr ergyd."

Disgrifiodd Ludden sut yr oedd yn teithio i lawr rhiw serth yn y tywyllwch, a'i fod yn meddwl ei fod yn arafu.

Fodd bynnag, oherwydd bod ei droed ar y sbardun hefyd, roedd mewn gwirionedd yn cyflymu.

Image caption Mae stafell ymolchi'r tŷ ar yr un lefel â'r ffordd ac yn y broses o gael ei atgyweirio

"Fe es i drwy ddau rwystr ac i mewn i'r wal, edrychais i lawr a gweld gofod 20 troedfedd oddi tanna i," ychwanegodd.

"Roeddwn i'n hongian rhwng y llwybr a'r tŷ."

Dywedodd Ludden fod ganddo gleisiau drosto a'i fod mewn sioc am ddyddiau, ond ei fod yn ddiolchgar na chafodd unrhyw un ei anafu.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol