'Diffyg ymgynghori' ar gau safle Coleg Llandrillo

Coleg Llandrillo

Mae arweinwyr cymunedol yn "siomedig" am ddiffyg ymgynghori cyn cyhoeddiad y bydd coleg yn cau yn Sir Ddinbych.

Daeth i'r amlwg ddydd Mercher y byddai safle Coleg Llandrillo yng nghanol y dref yn cau ym mis Medi.

Mae'r coleg yn dweud nad yw'r ganolfan yn ymarferol bellach.

Ond dywedodd y cynghorydd ar gyfer y ward ble mae'r coleg wedi'i leoli nad oedd swyddogion lleol yn ymwybodol o fwriad Grŵp Llandrillo Menai cyn y cyhoeddiad.

Image caption Dywedodd y Cynghorydd Gwyneth Kensler bod awdurdodau lleol a cholegau "i fod i weithio mewn partneriaeth"

Mae myfyrwyr wedi galw cyfarfod cyhoeddus ar gyfer dydd Gwener, ac mae disgwyl i'r AS lleol Chris Ruane fynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Gwyneth Kensler bod awdurdodau lleol a cholegau "i fod i weithio mewn partneriaeth" ond mai'r cyhoeddiad oedd "y cyntaf y clywodd y cyngor amdano".

Ychwanegodd y dylai'r coleg fod wedi siarad â'r cyngor "i rannu beth yw'r problemau a gweld sut y gallwn ni fod wedi'u datrys gyda'n gilydd".

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Prif weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, Dafydd Evans yn esbonio'r penderfyniad

Dywedodd prif weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, Dafydd Evans, bod "torri newyddion drwg wastad yn anodd iawn" ond ei bod yn iawn i "ddweud wrth staff yn gyntaf".

"Trwy amseru'r cyhoeddiad yn y ffordd yma mae hi wedi bod yn bosib diogelu pob un swydd a sicrhau bod staff yn gallu cael eu hadleoli o fewn Grŵp Llandrillo Menai."

Pynciau Cysylltiedig