Cynnal gorymdaith Gŵyl Ddewi ar Ŵyl Sant Padrig

gorymdaith Image copyright Cyngor Sir Benfro

Cafodd gorymdaith flynyddol sy'n arfer digwydd ar Ddydd Gŵyl Dewi ei chynnal ar Ŵyl San Padrig ddydd Sadwrn.

Cafodd y Parêd y Ddraig yn Nhyddewi Sir Benfro ei ohirio bythefnos yn ôl oherwydd yr eira.

Cerddodd plant ysgol, grwpiau sgowtiaid ac aelodau o'r cyhoedd drwy'r ddinas ynghyd â band y cadetiaid awyr.

Cafodd pobl eu gwahodd i wneud dreigiau Gwyddelig ar gyfer yr orymdaith.

Dywedodd Jenn Jones, rheolwraig Oriel y Parc: "Pan oedden ni'n edrych am ddyddiad addas ar gyfer aildrefnu'r digwyddiad, penderfynwyd y byddai Gŵyl San Padrig yn berffaith gan fod Tyddewi wedi gefeillio a Naas yn Iwerddon ac mae nifer o gysylltiadau chwedlonol rhwng Tyddewi a nawddsant Iwerddon.

"Mae'r rhain yn cynnwys safle Capel Sant Padrig ym Mhorth Mawr, lle y credir iddo hwylio ohono er mwyn troi Iwerddon yn wlad Gristnogol.

"Mae rhai straeon yn dweud iddo gael ei eni yn Nhyddewi ac eraill yn honni fod y ddau sant wedi cwrdd ar Ynys Dewi.