Ymchwiliad damwain awyren Fali laddodd dyn yn parhau

Fali Image copyright Getty Images

Parhau mae'r ymchwiliad i ddamwain awyren wnaeth ladd peiriannydd ac anafu peilot ar Ynys Môn ddydd Mawrth.

Cadarnhaodd yr Awyrlu bod un o beiriannwyr y Red Arrows wedi ei ladd yn y digwyddiad.

Ychwanegodd bod peilot yr awyren, math Hawk T1, wedi ei gludo i'r ysbyty am driniaeth. Nid oes mwy o wybodaeth am ei gyflwr.

Yn San Steffan ddydd Mercher, fe wnaeth Theresa May a Jeremy Corbyn roi teyrnged i'r dyn fu farw.

'Damwain drasig'

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau mai dynion oedd y ddau oedd yn yr awyren, ond nid oes mwy o wybodaeth wedi ei ryddhau amdanynt.

Fe wnaeth yr heddlu hefyd apelio am wybodaeth gan unrhyw un welodd yr awyren yn ystod y prynhawn i gysylltu gyda nhw.

Image copyright Charles Round
Image caption Roedd mwg i'w weld yn codi o'r safle

Yn Senedd San Steffan ddydd Mercher, rhoddodd y Prif Weinidog, Theresa May ac arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn deyrnged i'r peiriannydd fu farw yn y digwyddiad.

Dywedodd Mrs May: "Rwyf yn siŵr fod y Tŷ cyfan yn dymuno ymuno gyda mi i anfon ein cydymdeimladau dwysaf i deulu a ffrindiau'r peiriannydd fu farw ddoe."

Fe ychwanegodd Mr Corbyn: "Rydym yn dymuno adferiad buan i'r peilot gafodd ei anafu yn y digwyddiad."

'Cydymdeimlo'n ddwys'

Mewn datganiad, dywedodd Prif Farsial yr Awyrlu, Syr Stephen Hillier: "Mae'r ddamwain drasig yma'n ein hatgoffa na ddylwn ni fyth gymryd yn ganiataol y risgiau y mae pobl yn eu cymryd wrth wasanaethu ein gwlad.

"Rydw i'n cydymdeimlo'n ddwys gyda ffrindiau a theulu'r rhai gafodd eu heffeithio yn y cyfnod ofnadwy yma."

Y gred yw bod criw'r awyren wedi bod yn hyfforddi yn Y Fali ac ar eu ffordd yn ôl i'w pencadlys yn RAF Scampton pan ddaeth yr awyren i lawr.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dywedodd Geraint Owen, oedd yn chwarae golff gerllaw, ei fod wedi gweld "pelen o dân"

Dywedodd un myfyriwr welodd y digwyddiad o orsaf drenau gerllaw bod yr awyren wedi "llosgi'n oren" pan ddaeth i'r ddaear.

Dywedodd Sian Rebecca Williams, 18 o Rosneigr: "Wrth i fi edrych mi welais barasiwt un o'r peilotiaid yn agor ac yna'r awyren yn taro'r llain lanio gyda chlec a sŵn malu.

"Wedyn mi wnaeth o losgi'n oren ac roedd mwg ym mhobman."

Mae'r cwmni sy'n hedfan rhwng Ynys Môn a Chaerdydd, Eastern Airways, wedi cadarnhau bod teithiau'n cael eu dargyfeirio i Benarlâg ddydd Mercher.

Mae teithwyr yna'n cael eu cludo mewn bysiau yn ôl ac ymlaen i'r Fali.

Straeon perthnasol