Artistiaid sy'n perfformio'n Tafwyl yn cael eu cyhoeddi

Candelas
Image caption Candelas yw un o'r bandiau sy'n perfformio eleni

Mae'r artistiaid fydd yn perfformio yn Tafwyl wedi eu cyhoeddi a hynny wrth i'r wŷl ddychwelyd i Gastell Caerdydd.

Y llynedd cafodd ei chynnal yng nghaeau Llandaf am nad oedd tir y castell ar gael yn sgil trefniadau Cynghrair y Pencampwyr.

Ymhlith y rhai fydd yn canu yn ystod y penwythnos rhwng Mehefin 30 a Gorffennaf 1 fydd Band Pres Llareggub, Alys Williams, Meic Stevens, Bryn Fon, Candelas, Fleur de Lys a Mabon.

Yn ôl y trefnwyr daeth dros 38,000 i'r ŵyl yn 2017, gyda dros 20,000 yn ymweld ddydd Sadwrn oedd yn record newydd.

Y tro yma mae Menter Caerdydd - sy'n trefnu'r digwyddiad - yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed.

Image caption Mae'r wŷl yn dychwelyd i'r castell eleni

Rhestr lawn o'r artistiaid fydd yn perfformio yn Tafwyl 2018:

 • Danielle Lewis,
 • Palenco,
 • Patrobas,
 • Cadno,
 • Lleuwen,
 • Candelas,
 • Y Cledrau,
 • Chroma,
 • Band Press Llareggub,
 • Alun Gaffey,
 • Adwaith,
 • Omaloma,
 • Nogoodboyo,
 • Aled Rheon,
 • Mabon,
 • Vri,
 • Lleden,
 • Eden,
 • Mabli Tudur,
 • Tecwyn Ifan,
 • Gai Toms,
 • Bryn Fon,
 • Daniel Lloyd a Mr Pinc,
 • Gareth Bonnello,
 • Alys Williams,
 • Glain Rhys,
 • Meic Stevens,
 • Welsh Whisperer,
 • Hywel Pitts,
 • Fleur De Lys,
 • Ffracas,
 • Bethany Celyn,
 • Eady Crawford,
 • Serol Serol,
 • Sybs,
 • Hyll,
 • Wigwam,
 • Los Blancos,
 • Gareth Potter,
 • Elan Evans,
 • Garmon,
 • Ian Cotrell,
 • Dj Dilys.

Bydd yr Yurt T yn ei ôl - sy'n lwyfan i berfformwyr ifanc- ac ymhlith y rhai fydd yn diddanu'r gynulleidfa fydd SerolSerol, Wigwam a Los Blancos a bandiau newydd o ysgolion Caerdydd.

Yn ogystal bydd cyfle i'r rhai sy'n mwynhau cerddoriaeth werin i wneud hynny brynhawn dydd Sul yn Y Sgubor, sy'n bartneriaeth rhwng Trac a Chwpwrdd Nansi a bydd rhai bandiau gwerin hefyd yn perfformio ar y prif lwyfan.

Ond bydd digwyddiadau celfyddydol, chwaraeon, comedi ac ardal i blant hefyd yn Tafwyl gyda'r ŵyl ffrinj sy'n digwydd ar draws y brifddinas yn cael ei chynnal eto rhwng Mehefin 23 a Gorffennaf 1.

Digwyddiadau celf, rhai llenyddol, cerddoriaeth a theithiau cerdded yw rhai o'r pethau sy'n digwydd yn ystod y naw diwrnod.

Dywedodd aelodau Band Pres Llareggub sy'n perfformio eleni: "Mae'n gymaint o bleser gallu dychwelyd i chwarae Tafwyl eto eleni!

"Mae'r band i gyd bob tro wrth ei boddau yn chwarae'r brif ddinas ac mae'r digwyddiad blynyddol yma bob tro yn arbennig!

"'Da ni efo atgofion melys o Tafwyl 2016! Mae cael gymaint o fandiau mawr y sin Gymraeg i gyd yn chwarae mewn un lle yn barti a hanner."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol