Cathrin Jones
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

CNC yn galw am fwy o gydweithio

22 Mawrth 2018 Diweddarwyd 08:55 GMT

Mae prif weithredwr newydd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi apelio am fwy o gydweithio mewn partneriaeth er mwyn gwarchod adnoddau naturiol.

Dywedodd Clare Pillman fod yna "heriau go iawn" yn wynebu'r amgylchedd.

Mae cynllun pum mlynedd newydd wedi ei gyhoeddi, gyda saith o brif bwyntiau.

Maen nhw'n cynnwys rheoli cynaliadwy o dir a dŵr, gwarchod pobl rhag llifogydd a llygredd a chynnig gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf.

Yn ôl Cathrin Jones, Swyddog Cefnogi prosiect CNC, mae prosiect yng Nghoedwig Brechfa yn y gorllewin yn esiampl dda o gydweithio ar gyfer creu ynni adnewyddol tra ar yr un pryd yn gwarchod yr amgylchedd.