200 o swyddi newydd mewn ffatri yn ardal Llantrisant

Ffatri Fillcare Image copyright Google
Image caption Mae'r ffatri ar gyrion Tonysguboriau sydd ger Llantrisant

Bydd cwmni sy'n cynhyrchu deunydd ymolchi, Fillcare, yn creu 200 o swyddi newydd yn ardal Llantrisant, gan ddyblu'r gweithlu presennol.

Mae Fillcare yn is-gwmni i Fareva, sydd yn ei dro wedi cyhoeddi ei fod yn ailstrwythuro, gan ddiswyddo 400 o bobl mewn ffatri arall yn ardal Nottingham.

Bydd nifer o'r nwyddau oedd yn cael eu cynhyrchu yn Nottingham, gan gynnwys nwyddau ar gyfer siopau Boots, nawr yn cael eu cynhyrchu yn ne Cymru.

Dywedodd llefarydd y bydd Fareva yn buddsoddi £2m yn y safle yn ne Cymru dros y ddwy flynedd nesaf.

Dywedodd Andrew Mortimer, is-lywydd gweithrediadau y DU Fareva: "Mae hyn yn newyddion ffantastig i'r gymuned leol ac rydym yn gobeithio creu bron i 200 o swyddi."

Fe fydd y gwaith o lenwi'r swyddi newydd yn dechrau ar unwaith.