Damwain Awyren Fali: Cyhoeddi enw peiriannydd fu farw

jonathan bayliss Image copyright Y Weinyddiaeth Amddiffyn
Image caption Bu farw'r Corpral Jonathan Bayliss yn y digwyddiad ddydd Mawrth

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau mae Corpral Jonathan Bayliss oedd y peiriannydd fu farw mewn damwain awyren yn Y Fali ddydd Mawrth.

Bu farw Corpral Bayliss pan wnaeth yr awyren Hawk yr oedd yn teithio arni daro'r llain lanio am tua 13:30.

Mae'r ymchwiliad i achos y digwyddiad yn parhau.

Peilot yr awyren oedd yr Awyr-Lefftenant David Stark, ac mae yntau'n dal i gael triniaeth yn yr ysbyty am anafiadau sydd ddim yn peryglu ei fywyd.

Llwyddodd Awyr-Lefftenant Stark i ymdaflu o'r awyren cyn iddi daro'r ddaear.

Image copyright Y Weinyddiaeth Amddiffyn
Image caption Yr Awyr-Lefftenant David Stark oedd peilot yr awyren

Roedd y ddau yn aelodau o dîm hedfan enwog y Red Arrows.

Mae'r Llu Awyr Brenhinol wedi atal hediadau bob awyren Hawk F1 wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo, sy'n arferol mewn achosion o'r fath.

Rhoddwyd teyrngedau i Corpral Bayliss, oedd yn beiriannydd gyda'r tîm.

Image copyright @Policehour
Image caption Roedd mwg du i'w weld yn codi o'r safle

Dywedodd Sarjant Will Allen, oedd yn gydweithiwr agos gyda Corpral Bayliss ac yn arweinydd peirianwyr y Red Arrows: "Roedd gan Jon y gallu i ysbrydoli tîm a'r rhai o'i gwmpas, waeth beth oedd eu ranc na'u rôl.

"Roedd mor falch o gael ei ddewis i ymuno gyda'r tîm ar gyfer 2018, ac yn teimlo ei fod wedi cyrraedd uchelgais oes.

"Yn y gwaith a thu allan, roedd yn ddyn hael, caredig a gofalgar y gallech chi ddibynnu arno bob tro."

Image copyright David Robert Jones

Dywedodd pennaeth y Red Arrows, Wing-Commander Andrew Keith: "Fel peiriannydd fe wnaeth Corpral Bayliss gyfraniad enfawr i sicrhau bod y Red Arrows yn medru perfformio i bobl ledled y byd, ac rwy'n gwybod mor falch oedd e i fod yn rhan o'r tîm.

"Roedd yn gydweithiwr poblogaidd ac yn rhywun yr oedd pobl â pharch mawr ato.

"Mae teulu'r Red Arrows yn un agos sy'n byw a gweithio gyda'n gilydd, ac mae'r llu o negeseuon o gydymdeimlad sydd wedi eu derbyn o bedwar ban byd wedi bod yn gysur mawr i ni gyd, ac rydym yn ddiolchgar dros ben am hynny."

Straeon perthnasol