'Angen cefnogaeth' ar bêl-droed merched yng Nghymru

Girls playing football Image copyright Getty Images

Mae angen mwy o gefnogaeth a hyfforddwyr er mwyn datblygu pêl-droed merched yng Nghymru yn ôl cyn-gadeirydd Chwaraeon Cymru.

Dywedodd yr Athro Laura McAllister nad oedd digon o ferched yn hyfforddi na gweithlu digonol i oruchwylio twf clybiau newydd.

Nod Cymdeithas Bêl-droed Cymru yw gweld 20,000 o ferched a menywod yn chwarae erbyn 2024. 6,500 sy'n gwneud ar hyn o bryd.

Yn ôl y Gymdeithas, mae angen gweithio i newid canfyddiadau am y gêm.

Dywedodd yr Athro McAllister, sydd hefyd yn gyn-gapten tîm Cymru: "Pan mae merched yn dechrau ysgol maen nhw'n barod yn meddwl am bêl-droed fel gêm i fechgyn.

"A dyna'r broblem - mae angen i ni roi mwy o gefnogaeth, mwy o arian a rhoi mwy o bwyslais ar gêm y merched, yn enwedig gyda merched ifanc.

Image caption Dywedodd Laura McAllister bod merched ysgol yn meddwl am bêl-droed fel gêm i fechgyn

"Rhaid gwneud yn siwr fod gweithlu yna sy'n gallu cefnogi datblygiad y gêm. Does gyda ni ddim digon o ferched sy'n hyfforddi ar lefel elît nac ar lawr gwlad, a does dim gweithlu yna sy'n gallu cefnogi twf clybiau newydd."

Dywedodd Angharad James, chwaraewr rhyngwladol Cymru a arwyddodd gytundeb gyda chlwb Merched Everton ychydig fisoedd yn ôl, wrth raglen Manylu nad oedd safon y bêl-droed lle y dylai fod.

"Rwyn credu fod e'n bwysig bod chwaraewyr o Gymru yn y dyfodol - os gallan nhw - aros yng Nghymru i chwarae, oherwydd ar hyn o bryd rhaid i ni fynd i Loegr er mwyn chwarae'r safon y'n ni moyn," meddai.

Image caption Yn ôl Angharad James mae nifer o ferched yn mynd i chwarae yn Lloegr gan bod y safon yn well

Ysgrifennydd clwb Merched Caernarfon yw Tania Jones. Bu hi'n chwarae i Gymru hefyd, ond dywedodd yn ei dyddiau cynnar roedd yn chwarae gyda thimau bechgyn am nad oedd clybiau merched yn y dref.

Ond erbyn hyn, meddai, mae dros 100 o ferched yn rhan o glwb Caernarfon, ac mae'r tîm yn cystadlu yn Uwch Gynghrair Merched Cymru.

Dywedodd: "Rwy'n credu bod CBDC yn gwneud gwaith gwych yn helpu'r clybiau. Maen nhw'n rhoi cymaint o gyfleoedd i fynd ar gyrsiau hyfforddi a chael cymwysterau, ac i hybu'r clwb o fewn y gymuned."

Image caption Dywedodd Tania Jones fod clybiau'n cael llawer o gymorth gan GBDC

Ond mae CBDC yn cyfadde' bod mwy o waith i'r wneud, a'u bod wedi ymgynghori gyda chlybiau dros y 10 mis diwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas: "Ry'n ni wedi bod yn gweithio'n galed fel Cymdeithas i sicrhau bod digon o gyfleoedd ar bob lefel o'r gêm, ac ry'n ni wedi datblygu cynllun strategol newydd fydd yn cael ei lansio yn y mis neu ddau nesaf.

"Mae cynlluniau hefyd ar gyfer cwrs hyfforddi newydd i ferched, a hefyd creu swydd newydd o bennaeth pêl-droed merched.

"Mae yna gyfle cyffrous i fuddsoddi yn nyfodol gêm y merched."

Bydd Manylu yn cael ei darlledu ar BBC Radio Cymru am 12:30 arDdydd Iau, 22 Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig