Pennaeth amgylcheddol yn galw am gydweithio

Clare Pillman Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru
Image caption Mae Clare Pillman yn dweud fod angen i gyrff weithio'n agosach er budd yr amgylchedd

Mae prif weithredwr newydd corff goruchwylio'r amgylchedd yng Nghymru wedi apelio am fwy o gydweithio mewn partneriaeth er mwyn gwarchod adnoddau naturiol.

Dywedodd Clare Pillman, prif weithredwr newydd Cyfoeth Naturiol Cymru, fod yna "heriau go iawn" yn wynebu'r amgylchedd.

Mae'n dilyn rhybudd gan gadeirydd y corff, Diane McCrea, fod toriadau mewn cyllideb yn golygu "na fyddwn yn medru parhau yn y modd y mae rhai pobl yn disgwyl i ni wneud".

Mae cynllun pum mlynedd newydd wedi ei gyhoeddi, gyda saith o brif bwyntiau i'r sefydliad ganolbwyntio arnyn nhw.

Maen nhw'n cynnwys rheoli cynaliadwy o dir a dŵr, gwarchod pobl rhag llifogydd a llygredd a chynnig gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf.

'Her ynghylch Brexit'

Ond dywedodd Ms Pillman, a fu gynt yn gyfarwyddwr yn Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn San Steffan, y byddai CNC yn methu os fydd yn diweddu fel "unig bencampwr amgylcheddol Cymru".

"Mewn cyfnod o gynni ariannol, mae sefydliadau'n dod yn dda am weithio mewn partneriaeth, ac rwy'n credu y gallai CNC ac asiantaethau eraill yng Nghymru weithio'n agosach gyda'i gilydd er budd yr amgylchedd naturiol," meddai.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cathrin Jones swyddog gyda CNC yn dweud fod prosiect yng Nghoedwig Brechfa yn esiampl dda o gydweithio i warchod yr amgylchedd.

Yn ei chyfweliad cyntaf ers derbyn y swydd, ychwanegodd ei bod am flaenoriaeth paratoi am Brexit, a gweithio'n agos gyda ffermwyr ar fater llygredd amaethyddol.

"Mae gennym her ynghylch Brexit i fod yn barod ar y diwrnod cyntaf i sicrhau bod rheolaeth amgylcheddol yn parhau.

"Mae her hefyd ynglŷn ag arian... sicrhau bod gan CNC ddigon ar gyfer beth ydym yn ei wneud, ehangu ffynonellau'r arian yna a'n gwneud yn fwy dygn fel sefydliad."

Dywedodd hefyd y byddai'n ystyried llefydd eraill i gael arian i CNC, gan gynnwys incwm masnachol, ac y byddai hynny'n rhan bwysig o'i gwaith.

Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei sefydlu er mwyn uno cyfrifoldebau dros yr amgylchedd

Fe gafodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei sefydlu bum mlynedd yn ôl wrth i dri chorff amgylcheddol arall gael eu huno. Maen nhw'n gyfrifol am faes eang, yn amrywio o afonydd a choedwigaeth i reoleiddio gorsafoedd pwer.

Mae'n derbyn y rhan fwyaf o'i arian gan Lywodraeth Cymru, ond mae'r grant yna wedi cael ei dorri flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Er mwyn ymdopi â hynny mae CNC wedi ad-drefnu'r sefydliad, ac eisoes wedi cael gwared â 500 o staff.

Mae hefyd wedi derbyn beirniadaeth am rai o'u penderfyniadau mwyaf dadleuol.

Mae'r rheiny'n cynnwys caniatau trwydded am losgydd newydd yn Y Barri sydd - ym marn rhai trigolion - yn cael ei godi'n rhy agos at ysgolion a chartrefi.

Mae pysgotwyr hefyd wedi'u cynddeiriogi gan gyfres o is-ddeddfau allai olygu eu bod yn gorfod taflu'r pysgod sy'n cael eu dal yn ôl i'r môr am y 10 mlynedd nesaf.

Dywedodd Ms Pillman y gallai CNC wneud mwy i egluro'r penderfyniadau i'r cyhoedd, a'r rhesymau amdanyn nhw.

Ychwanegodd ei bod am weld y sefydliad yn "cyfathrebu'n gynnar ac yn aml" gyda chymunedau sy'n cael eu heffeithio gan y gwaith.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol