Galw am ymestyn cynllun bwydo o'r fron ledled Cymru

Beau Image copyright Alexandra Jenkins

Dylai cynllun sy'n ei gwneud yn haws i ferched fwydo o'r fron mewn mannau cyhoeddus yng Nghasnewydd gael ei ymestyn ledled Cymru, yn ôl bydwragedd.

Bydd staff bwytai yn derbyn hyfforddiant a bydd arwyddion mewn ffenestri yn ei gwneud yn glir bod busnesau'n ei gefnogi.

Gobaith y rhai tu ôl i'r cynllun yw y bydd yn annog rhagor o famau i fwydo o'r fron am gyfnod hirach, i leihau'r risg y bydd y babi dros eu pwysau pan yn tyfu fyny.

Nod cynllun Mae Croeso i chi Fwydo ar y Fron yw gwneud siopau, bwytai a mannau cyhoeddus eraill yn fwy croesawgar i famau sy'n bwydo o'r fron.

Image copyright Cyngor Casnewydd
Image caption Bydd y logo yma'n cael ei ddangos mewn mannau cyhoeddus yng Nghasnewydd

Pe bai'n cael ei gymeradwyo byddai rhestr ar gael o'r busnesau sy'n rhan o'r cynllun a byddai staff yn derbyn "sesiynau ymwybyddiaeth" ar y rhesymau mae merched yn penderfynu bwydo o'r fron.

Dywedodd Cyngor Casnewydd bod ffigyrau Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn dangos bod cyfran uchel o famau'n bwydo o'r fron i ddechrau, ond bod y ffigwr yn gostwng yn sylweddol wedi i'r babi droi'n chwech i wyth wythnos oed.

Daeth cynllun bwydo o'r fron Llywodraeth Cymru i ben yn 2015, gyda chynghorau unigol yn gorfod penderfynu os oedden nhw am gyflwyno un eu hunain.

Image copyright Nia Page
Image caption Dywedodd Nia Page y byddai'r cynllun wedi ei helpu hi pan oedd hi'n fam newydd

Dywedodd cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Bydwragedd yng Nghymru, Helen Roger, y dylid rhoi un cynllun ar gyfer Cymru gyfan ar waith.

"Rydyn ni angen i fenywod allu bwydo o'r fron yn gyhoeddus heb ofni y bydd pobl yn cwyno," meddai.

"'Dyn ni'n gwybod bod nifer o ferched yn dal i'w weld yn anodd, fel tasai dim hawl i fwydo o'r fron yn gyhoeddus.

"Dyw ddim yn rhywbeth sy'n cael ei weld fel rhywbeth prif ffrwd, ble dylai fod."

Image copyright Alice Sockett
Image caption Dywedodd Alice Sockett ei bod yn teimlo'n "anghyfforddus" yn bwydo o'r fron yn gyhoeddus

Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae busnesau â chyfrifoldeb i sicrhau nad yw merched sy'n bwydo o'r fron tra'n cael gwasanaeth yn cael eu trin yn annheg, yn cynnwys gan gwsmeriaid eraill.

Dywedodd llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae ymateb negyddol pan yn bwydo o'r fron yn gyhoeddus yn gallu rhwystro nifer o famau rhag gwneud hynny.

"Mae cyflwyno'r cynllun yng Nghasnewydd yn gyfraniad defnyddiol iawn i orchfygu hyn."

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod arolwg bwydo o'r fron wedi'i gwblhau a bod yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn ystyried argymhellion i gefnogi a chynyddu'r nifer sy'n gwneud hynny.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol