Pecyn newydd i hybu'r Gymraeg mewn cymunedau

Spin the wheel in Welsh

Mae pecyn newydd i bobl sy'n awyddus i gynyddu defnydd y Gymraeg yn eu cymunedau ar gael o ddydd Llun.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sy'n gyfrifol am yr adnoddau - sy'n cynnwys enghreifftiau, syniadau a chanllawiau i fusnesau, unigolion a grwpiau.

Yn ôl y gymdeithas, defnyddio'r brwdfrydedd sydd eisoes yn bodoli ydy'r nod.

Mae'r pecyn hefyd yn rhoi pwyslais ar sut all pobl fynd ati i agor y drws i ddysgwyr.

Cychwyn trafodaeth yn y gymuned

Mae'r gymdeithas wedi disgrifio'r pecyn fel storfa o syniadau ymarferol sy'n cynnwys enghreifftiau a chanllawiau, ond sydd â'r brif amcan o gychwyn trafodaeth gydag unigolion, busnesau, grwpiau neu gymdeithasau i wneud gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Nia Llywelyn, sy'n byw yn ardal Machynlleth ac yn un o awduron y pecyn ar ran Cymdeithas yr Iaith: "Mae llawer iawn o waith da yn digwydd yn barod yn ein cymunedau.

"Yr hyn rydyn ni wedi ceisio ei wneud yw dod â rhai o'r adnoddau ynghyd er mwyn galluogi mwy o bethau ymarferol yn eu cymunedau dros yr iaith.

"Yr hyn rydyn ni wedi ceisio gwneud yw poteli'r syniadau a'r brwdfrydedd sydd allan yno, a chynnwys awgrymiadau i bobl eu defnyddio."

Ychwanegodd bod "angen annog pobl i edrych yn fwy ar eu cymunedau fel bod yna weithgareddau parhaol sy'n hyrwyddo statws a defnydd yr iaith".

"Wrth gyflwyno'r pecyn yma y gobaith yw darganfod 'sbardunwyr' cymunedol fydd yn gallu mynd i'r afael â'r gwaith hollbwysig yma i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith fyw."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol