Ceidwadwyr yn cyhuddo Leanne Wood o 'esgusodi' Rwsia

Rwsia
Image caption Dywedodd Leanne Wood nad ydy hi'n gallu ymddiried yn y Ceidwadwyr ar unrhyw beth

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi iddi ddweud nad oedd hi wedi ei hargyhoeddi gan ymateb Theresa May i achos gwenwyno Caersallog.

Dywedodd Ms Wood, tra ei bod hi'n debygol iawn mai Rwsia oedd yn gyfrifol am yr ymosodiad, nad oedd hi'n ymddiried yn y Ceidwadwyr.

Mewn cyfweliad ar ITV Wales, dywedodd Ms Wood: "Dydw i ddim wedi fy argyhoeddi fod y Prif Weinidog yn mynd i'r cyfeiriad iawn ar hyn.

"Dydw i ddim yn ymddiried yn y Ceidwadwyr ar unrhyw beth, felly mae arna i ofn na allaf gymryd gair y Prif Weinidog ar hyn, fel na allaf gymryd gair y Prif Weinidog ar gipio grym."

Mae'r ymdrech i lofruddio'r cyn ysbïwr Rwsiaidd a'i ferch yng Nghaersallog wedi arwain at bwyntio bys at Rwsia.

Image copyright REX/SHUTTERSTOCK
Image caption Mae Yulia Skripal a'i thad Sergei yn parhau'n ddifrifol wael yn yr ysbyty

Mae Llywodraeth Prydain wedi anfon 23 o ddiplomyddion Rwsia gartref wedi i Moscow wrthod egluro sut y cafodd sylwedd nerfol ei ddefnyddio i ymosod ar Sergei Skripal, 66 oed, a'i ferch 33 oed, Yulia yng Nghaersallog ar 4 Mawrth.

Dywedodd y Prif Weinidog Theresa May fod y cemegyn a gafodd ei ddefnyddio yn yr ymosodiad wedi ei brofi, a'i fod yn rhan o grŵp o sylweddau nerfol a elwir yn Novichok, sydd wedi eu datblygu yn Rwsia.

Yr wythnos ddiwethaf, cytunodd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd ei bod hi'n debygol iawn mai'r Rwsiaid oedd y tu ôl i'r gwenwyno.

Wrth ymateb i sylwadau Leanne Wood, dywedodd Andrew RT Davies: "Mae obsesiwn y chwith eithafol wrth wrthwynebu unrhyw weithredu gan Lywodraeth y DU - hyd yn oed pan fydd ein gwlad dan ormes - yn blentynnaidd tu hwnt.

Image caption Mae Andrew RT Davies yn cyhuddo Leanne Wood o ymateb yn 'blentynnaidd'

"Does dim angen i Blaid Cymru edrych ymhellach nag at ei chefndryd yn yr Alban, yr SNP, i ddod o hyd i ymateb tebyg i'r amgylchiadau.

"Caersallog oedd hi ychydig wythnosau yn ôl.

"Yfory fe allai fod yn ddinas, tref neu bentref yr ydym yn byw ynddi yng Nghymru, ac mae angen arweiniad cryf, nid esgusodi gweithredoedd gwarthus o'r math yma sy'n peryglu'n diogelwch cenedlaethol.

"Bydd pobl ar draws Cymru yn gofyn beth ar wyneb y ddaear sy'n mynd ymlaen gydag arweinyddiaeth Plaid, pan fo'n well ganddi wneud esgusodion ar ran y Kremlin, yn hytrach na beirniadu cyfundrefn Putin am gyflawni gweithred mor ofnadwy ar ein tir."


Dadansoddiad y gohebydd gwleidyddol Aled ap Dafydd

O gymharu ag ymateb arweinwyr gwleidyddol eraill mae Leanne Wood yn llais unig.

Mae'r gymuned ryngwladol wedi uno i bwyntio'r bys at Rwsia ond mae'n ymddangos fod amharodrwydd arweinydd Plaid Cymru i wneud hynny yn deillio o'r ffordd mae hi'n ymagweddu tuag at y Ceidwadwyr.

Pe bae Theresa May yn dangos tystiolaeth gadarn sydd yn brawf o ymyrraeth Rwsia yn y gwenwyno a fydda hi'n gynaliadwy i Leanne Wood barhau i ddweud nad ydi hi'n ymddiried yn y Torïaid?

Gwerth nodi hefyd yng nghynhadledd Plaid Cymru bod cydweithio gyda'r Ceidwadwyr ar dafodau'r aelodau etholedig.

Mae'n bosib y bydd arweinydd y blaid yn gorfod ymddiried yn y Torïaid rywbryd yn y dyfodol.