Beti George i dderbyn Gwobr Cyfraniad Oes John Hefin

Beti George

Cyhoeddodd Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin mai'r gyflwynwraig Beti George fydd yn derbyn Gwobr Cyfraniad Oes John Hefin 2018.

Mae'r wobr yn cael ei rhoi er cof am y cynhyrchydd a'r cyfarwyddwr drama, fu farw yn 2012.

Mae'n cael ei rhoi i unigolyn fel cydnabyddiaeth o oes o waith ym maes y cyfryngau, teledu, ffilm neu theatr yng Nghymru.

Dyma'r drydedd flwyddyn i'r wobr gael ei rhoi, a bydd Beti George yn olynu Euryn Ogwen Williams gafodd y clod yn 2016, ac Endaf Emlyn yn 2017.

'Cydnabyddiaeth haeddiannol'

Dywedodd Kelvin Guy, sylfaenydd a phrif weithredwr yr ŵyl a'r wobr, fod Beti George yn haeddu'r gydnabyddiaeth: "Mae hi wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ers dros 40 mlynedd, ac efallai nad yw hi wedi cael y gydnabyddiaeth y mae hi'n ei haeddu tan nawr."

Bydd seremoni i gyflwyno'r wobr i Beti George yn cael ei chynnal yng Ngŵyl ffilm Bae Caerfyrddin yng ngwesty'r Stradey Park, Llanelli, ddydd Iau 17 Mai.

Hon fydd y seithfed ŵyl, sydd â'r nod o hyrwyddo a chefnogi'r diwydiant ffilmiau, yn enwedig yng Nghymru.

Pynciau Cysylltiedig