Dyn yn gwadu troseddau rhyw hanesyddol

llys yr wyddgrug

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, mae dyn o Wrecsam wedi gwadu cyhuddiadau o droseddau rhyw hanesyddol.

Mae Mark Grainger, 66 oed ac sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Gary Cooke, yn wynebu pedwar cyhuddiad o gamdriniaeth rhyw o fachgen yn y 1970au ac 80au, un cyhuddiad o ymosodiad rhyw a thri chyhuddiad o gyflawni gweithred rhyw ar fachgen pan oedd rhwng 14 ac 16 oed.

Ymddangosodd Grainger, a fu'n byw yng Nghaerlŷr yn fwy diweddar, ar gyswllt fideo o garchar Wakefield, ac fe blediodd yn ddieuog i'r holl gyhuddiadau.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands y byddai'r achos yn ei erbyn yn dechrau ar 2 Gorffennaf, ac fe gafodd Grainger ei gadw yn y ddalfa yn y cyfamser.

Fe ddaw'r achos o ganlyniad i Ymgyrch Pallial gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol a fu'n ymchwilio i honiadau hanesyddol o gam-drin plant yn y system ofal yng ngogledd Cymru.

Mae disgwyl i'r achos bara am wythnos.

Pynciau Cysylltiedig