Trywanu y Rhath: Rhyddhau tri dyn

Trywanu Rhath Image copyright TWITTER/CF24NEWS
Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Inverness Place nos Sul 25 Mawrth

Cyhoeddodd Heddlu'r De eu bod wedi rhyddhau tri dyn gafodd eu harestio mewn cysylltiad â digwyddiad yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

Cafodd y dynion 18, 28 a 63 oed eu harestio mewn cysylltiad ag ymosodiad honedig yn ardal y Rhath nos Sul.

Mae'r llanc 18 oed wedi ei ryddhau ar fechnïaeth, tra bo'r ddau arall wedi eu rhyddhau dan ymchwiliad.

Cafodd swyddogion arfog eu galw i Inverness Place yn ardal Y Rhath tua 19:40 nos Sul, wedi adroddiadau o drywanu.

Image caption Roedd yr heddlu'n parhau i fod ar safle'r digwyddiad ddydd Llun

Cafodd llanc 17 oed a dyn 23 oed eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru ar ôl cael eu trywanu.

Cafodd trydydd dyn, 26 oed, ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau tebyg, ond mae hi wedi dod i'r amlwg ers hynny, nad oedd yn rhan o'r un digwyddiad, a doedd ei anafiadau ef ddim o ganlyniad i ymosodiad.

Mae'r tri bellach mewn cyflwr sefydlog.

Cafodd dyn 35 oed ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ond cafodd ei ryddhau'n ddi-gyhuddiad.

Mae'r heddlu'n parhau â'u hymchwiliad ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol