UCM am ddarparu adnoddau i fyfyrwyr Cymru'n Gymraeg

Myfyrwyr Image copyright Getty Images
Image caption Yn y gorffennol doedd dim adnoddau gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yn Gymraeg

Fe fydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) yn darparu adnoddau ymgyrchoedd, os ydyn nhw'n berthnasol i Gymru, yn ddwyieithog yn y dyfodol.

Daw hyn ar ôl i gynnig gael ei basio yn ei chynhadledd flynyddol yn Glasgow yn ystod yr wythnos.

Mae'n golygu y bydd Undebau yng Nghymru yn derbyn deunyddiau gan yr undeb cenedlaethol yn y Gymraeg am y tro cyntaf.

Cafodd y penderfyniad ei wneud i gyflwyno'r mater ar ôl i Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru basio cynnig bythefnos yng nghynt i lobio UCM am y peth.

Roedd y cynnig hwnnw yn nodi fod UCM yn aml yn "anfon deunyddiau ymgyrchu Saesneg yn unig at sefydliadau yng Nghymru, ac felly nid oes modd i Undebau eu defnyddio."

Roedd hefyd yn dweud fod Undebau yng Nghymru "dan anfantais oherwydd nad oes modd iddynt ddefnyddio deunyddiau'r ymgyrchu neu'n rhoi Undebau penodol dan anfantais ariannol yn sgil costau cyfieithu ar Undebau Cymru."

Cefnogaeth i'r cynnig

Ym Mangor mae gan yr Undeb yno bolisi iaith eu hunain ac yn ôl Llywydd UMCB roedd hynny'n golygu eu bod methu defnyddio'r deunyddiau oedd yn cael eu cynhyrchu gan UCM.

"Efo'r polisi iaith sydd gennon ni ym Mangor ac mae Aberystwyth efo un tebyg, da ni methu rhoi posteri fyny oni bai bod nhw yn Gymraeg a Saesneg.

"Felly roedd hynny yn golygu bod ni ddim yn gallu defnyddio unrhywbeth oedd yn dod o UCM," meddai Mirain Llwyd Roberts wrth BBC Cymru Fyw.

Image copyright Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
Image caption Cafodd Mirain Llwyd Roberts gyfle i ddadlau o blaid y cynnig cyn y bleidlais yn y gynhadledd yn Glasgow

Roedd Mirain, sydd hefyd yn Swyddog y Gymraeg gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru yno yn y gynhadledd ac fe gafodd hi gyfle i ddadlau o blaid pasio'r cynnig o flaen cannoedd o bobl.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wnaeth gyflwyno'r cynnig.

Mae'n dweud bod y mwyafrif wedi ei gefnogi.

"Mae o jest yn golygu fod ni wedi gallu rhoi'r Gymraeg ar blatfform cenedlaethol trwy Brydain ymysg myfyrwyr. Mae UCM yn sefydliad sy'n cynrychioli 7 miliwn o fyfyrwyr ar draws Prydain.

Hwb i'r miliwn

"Felly mae'r ffaith fod nhw o hyn ymlaen yn mynd i gydnabod y Gymraeg a rhoi deunyddiau Cymraeg a Saesneg i ni yng Nghymru yn golygu llawer i bob un Undeb yng Nghymru a dweud y gwir," meddai.

Yn ôl Mirain Roberts mae'n gam ymlaen yn y nod gan Lywodraeth Cymru i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae Grŵp UCM hefyd wrthi yn creu polisi a chynllun i hybu'r iaith ar y cyd gyda Chomisiynydd y Gymraeg.

Y bwriad ydy y bydd hwnnw yn dod i rym erbyn mis Medi ac yn datgan beth fydd yn ddisgwyliedig o ran y deunyddiau gwahanol fydd ar gael yn ddwyieithog.

Pynciau Cysylltiedig