Lluniau: Arwyddion cyntaf y gwanwyn

'Nawr lanciau rhoddwn glod, y mae'r gwanwyn wedi dod...'

Ar ôl gaeaf hir ac eira mawr, o'r diwedd mae'r gwanwyn ar ei ffordd i Gymru. Dyma rai o'n hoff luniau o'r tymor newydd:

Llyn Ogwen Image copyright Hywel Meredydd
Image caption Llyn Ogwen, Eryri
Porth Neigwl Image copyright Robert Evan Thomas-Jones
Image caption Pelydrau'r haul ym Mhorth Neigwl, Pen Llŷn
Pont Menai Image copyright Marilyn E Williams
Image caption Pont Menai ac Eryri - y gwanwyn a'r gaeaf yn gymysg oll i gyd
Aberystwyth Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Machlud yr 'Alban Eilir' yn Aberystwyth - diwrnod cyntaf y gwanwyn
ffin Image copyright Iola Wyn
Image caption Traeth Telpyn a'r olygfa tuag at Sir Benfro, ar y ffin gyda Sir Gâr
mawddach Image copyright Dyfed Wyn Roberts
Image caption Aber yr Afon Mawddach, Sir Feirionnydd
Blodau Image copyright Marilyn E Williams
Image caption Blodeuo yn Nwygyfylchi
Capel Curig Image copyright Marc Gardner
Image caption Eryri o Gapel Curig
Tryfan Image copyright Dylan Parry
Image caption Yr olygfa tra'n cerdded ar fynydd Tryfan
Ynys Enlli Image copyright Ann Lewis
Image caption Ynys Enlli o'r llwybr islaw Uwchmynydd

Efallai o ddiddordeb:


Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol