Bonws gan y bonheddwyr!

EJFOF

Bob wythnos mae'r comedïwr Elis James yn cynhyrchu podlediad ar BBC Radio Wales - Elis James' Feast of Football - yng nghwmni'r ddau gyn bêl-droediwr rhyngwladol Iwan Roberts a Danny Gabbidon.

Wel yr wythnos hon doedd Danny ddim yn medru ymuno gyda'r criw, felly fe wnaeth Elis ac Iwan benderfynu gwneud fersiwn Cymraeg o'r podlediad.

Y teitl swyddogol yw Gwledd o Bêl-droed, ond fel y clywch chi yn y podlediad mae Bonheddwyr y Bêl hefyd yn cael ei grybwyll fel teitl amgen.

Ymhlith y pynciau dan sylw mae Elis ac Iwan yn edrych yn ôl ar berfformiad tîm Cymru yng Nghwpan China, ac ar gyfnod Bobby Gould fel rheolwr Cymru.

Mae'r ddau yn awyddus i glywed eich barn am y podlediad, ac fe allwch chi adael iddyn nhw wybod drwy gysylltu ar Twitter gyda @elisjames ac @iwanwroberts - mwynhewch!