Beirniadu rhoi cytundeb amddiffyn i gwmni o'r Almaen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, General Dynamics UK
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwleidyddion o Gymru wedi dweud fe ddylai cerbydau math Pirahna sy'n cael eu cynhyrchu gan General Motors gael eu defnyddio

Fe allai penderfyniad i roi cytundeb amddiffyn gwerth 3bn i gwmni o'r Almaen olygu 1,000 yn llai o swyddi yng Nghymru, yn ol AS.

Mae AS Caerffili, Wayne David wedi beirniadu penderfyniad y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddewis cwmni Artec o Munich i gynhyrchu cerbydau arfog i'r fyddin.

Fe ddywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod cytundebau wedi'i arwyddo gyda chwmnïau darparu Prydeinig.

Maen nhw'n dweud bydd Artec yn sefydlu 1,000 o swyddi yn y DU drwy sefydlu llinell gynhyrchu.

Methu cynnig

Mae lleoliadau yn Glasgow, Newcastle, Sheffield, Stockport, Telford a Chymru yn cael eu hystyried.

Ond mae Mr David wedi dweud nad yw'r broses wedi bod yn un "deg ac agored" gyda chwmni General Dynamics yng Nghaerffili wedi methu a chynnig am y cytundeb.

"Dylai'r broses edrych ar werth am arian a chreu cyn fwyaf o swyddi ym Mhrydain a sy'n bosib." meddai.

Ychwanegodd: "Mae General Dynamics yn gymwys ac yn hyderus y base nhw wedi llwyddo i guro unrhyw un arall ar bris a chyfleoedd gwaith."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Wayne David AS wedi beirniadu'r penderfyniad i gyhoeddi'r cytundeb yn ystod gwyliau'r Pasg

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau bydden nhw'n moderneiddio cerbydau'r fyddin gyda cherbydau Artec o'r Almaen.

Mewn datganiad maen nhw'n dweud bydd y cerbyd yn cael ei adeiladu yn DU a'i allforio, gyda 60% o'r gwneuthuriad yn cael ei gwblhau gan gwmnïau Prydeinig.

Ychwanegodd nhw fod Artec wedi arwyddo cytundebau gyda chwmnïau Prydeinig, tra bydd eraill yn cystadlu ar gyfer gwneithuro rhannau o'r cerbydau.

Gofynion y Fyddin

"Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi dadansoddi'r farchnad o gerbydau'r fyddin, sydd wedi'i cael ei arwain gan ofynion y fyddin a'r ffordd orau i'w cyflawni nhw.

"Mae'r cerbyd math Boxer yn llwyddo ar gludiant diogel, lle, hyblygrwydd, defnydd ac ystwythder," medd y datganiad.

Fe gafodd y cytundeb ei godi yn y Tŷ Cyffredin gan Dr Julian Lewis AS ddydd Iau.

Gofynnodd am sicrwydd y buasai'r penderfyniad ynglŷn â'r cytundeb yn cael ei wneud pan oedd y Senedd yn eistedd ac nid yn ystod gwylia'r Pasg.

Dywedodd Mr David fod y penderfyniad wedi cael ei wneud yn ystod gwyliau'r Pasg i osgoi craffu yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi dweud fod cyhoeddiad wastad wedi'i drefnu ar gyfer y dyddiad penodol yma.

Pynciau Cysylltiedig