Ymchwilio i farwolaeth dyn yng Ngharchar Berwyn, Wrecsam

Published
image captionAgorodd Carchar Berwyn ym mis Chwefror 2017

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i farwolaeth dyn yng Ngharchar Berwyn, Wrecsam.

Dywedodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder bod y carcharor, Luke Jones, oedd yn 22 oed ac o ogledd Cymru, wedi marw ar 31 Mawrth.

Ychwanegodd llefarydd: "Fel gyda phob marwolaeth mewn carchar, bydd ymchwiliad annibynnol gan yr Ombwdsmon Carchardai."

Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n trin y farwolaeth fel un amheus, ond maen nhw'n "gweithio'n agos gyda HMP Berwyn" i ddarganfod amgylchiadau'r digwyddiad.

Yn ogystal â'r farwolaeth, dywedodd y weinyddiaeth bod "aelod o staff HMP Berwyn angen triniaeth ysbyty" yn dilyn digwyddiad ar wahân ar ddydd Sul 1 Ebrill.

Ni roddodd y llefarydd unrhyw wybodaeth bellach am yr ail ddigwyddiad.