Trafferthion prynu tocynnau cyngherddau i'r Brifwyl

Cyhoeddwyd

Mae Canolfan y Mileniwm yn dweud eu bod bron wedi datrys problem gyda'i gwefan, wedi i bobl gael trafferthion wrth geisio prynu tocynnau ar gyfer cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol 2018.

Aeth tocynnau ar gyfer y cyngherddau ar werth am 08:30 fore Mawrth, ond fe wnaeth nifer o bobl droi at wefannau cymdeithasol i fynegi eu rhwystregaeth eu bod yn cael trafferthion.

Dywedodd Yr Eisteddfod Genedlaethol bod y ganolfan yn cael nifer fawr o ymholiadau, gan ddweud wrth bobl am ddyfalbarhau.

Ymddiheuriad

Mewn datganiad, dywedodd yr Eisteddfod: "Gan mai yng Nghanolfan y Mileniwm y cynhelir gweithgareddau'r Eisteddfod eleni mae'r cytundeb rhwng yr Eisteddfod a'r ganolfan yn nodi mai'r ganolfan sydd yn gyfrifol am werthu'r tocynnau ar ei sustem eu hunain.

"Mae'r Eisteddfod hefyd wedi derbyn sawl galwad ffôn gan bobl sydd yn ceisio prynu'r tocynnau gan egluro iddynt mai sustemau'r ganolfan sy'n methu delio gyda'r prysurdeb.

"Yr ydym yn ymddiheuro i'n cefnogwyr am yr oedi hyn, ond yr ydym yn falch iawn fod y galw am y tocynnau yn argoeli'n dda am wythnos gofiadwy yn y Bae ym mis Awst."

Roedd modd archebu tocynnau dros y ffôn o 10:00 ymlaen.

Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r tro cyntaf ers degawd i Syr Bryn Terfel berfformio ar lwyfan y Pafiliwn

Mae Elis Jones o Gaernarfon a'i wraig Anwen wedi bod yn ceisio cael tocynnau ers 08:30 y bore.

Dywedodd ar raglen Taro'r Post: "Da ni wedi trio dau gyfrifiadur, laptop a'r prif gyfrifiadur, iPad Anwen, ffon y tŷ a mobile.

"Da ni yn cyrraedd y lle 'Make a payment now', dwi'n barod i neud hynny, mae ngherdyn i'n barod. Ac mae'r sgrin yn mynd 'An Error has occured, please try again'."

Galw am 'system well'

Un arall sydd wedi bod yn cael trafferthion yw Magwen Pughe sydd wedi bod yn trio am bump awr.

"Mae angen ryw system well na hyn. Dwi'n digwydd bod wedi ymddeol ond does gen i dal ddim amser i ffidlan fel hyn," meddai.

"Mae 'na bobl sy'n gweithio. Druan a nhw. Sut maen nhw mynd i gael tocynnau?"

Fe lwyddodd Ken Huws i gael tocynnau am 10:30, a tra'n cydymdeimlo gyda'r rhai oedd yn dal i geisio cysylltu gyda'r ganolfan mae'n dweud bod y sefyllfa yn debyg i unrhyw gig poblogaidd arall.

"Mae pobl yn awyddus. Mae'r sioeau yma yn mynd i ddenu. Maen nhw mynd i fod yn sioeau ffantastig mae'n siŵr.

"Mae o'n union fel os fysa ti yn mynd i weld Gary Barlow neu rywun. Mae 'na rwystredigaeth, ti isio bod ar ffrynt y ciw ond fedar pawb ddim bod ar ffrynt y ciw."

Ychwanegodd ei fod wedi cael gwasanaeth da ar y ffôn ar ôl llwyddo i gysylltu.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Cafodd manylion y cyngherddau eu cyhoeddi wythnos diwethaf, sy'n cynnwys perfformiadau gan Syr Bryn Terfel a Geraint Jarman.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Mae cyfrif Twitter y ganolfan wedi bod yn ymddiheuro i bobl am yr anghyfleustra gydol y bore ac mae llefarydd ar ran y ganolfan wedi cyhoeddi datganiad sy'n dweud: "Rydyn ni wedi arfer ar gynnal sioeau poblogaidd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ac wedi paratoi yn drylwyr ar gyfer cyngherddau'r Eisteddfod sydd wedi mynd ar werth bore heddiw.

"Serch hynny, mae problem dechnegol wedi golygu bod rhai o'n cwsmeriaid yn cael trafferth wrth archebu tocynnau ar gyfer sioeau penodol.

"Rydyn ni'n deall eu rhwystredigaeth ac mae ein timau yn gweithio'n galed er mwyn datrys hyn cyn gynted â phosib."

Ychwanegodd Elin Rees o'r ganolfan ar raglen Taro'r Post eu bod yn annog pobl i barhau i drio am fod digon o docynnau ar ôl a'u bod bron a datrys y broblem.