Cau wardiau ysbytai Hywel Dda oherwydd salwch

  • Cyhoeddwyd
ysbyty glangwili

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi dweud bod wardiau ar gau i'r cyhoedd yn ysbytai Glangwili, Caerfyrddin a Llwynhelyg, Hwlffordd oherwydd salwch ymhlith cleifion.

Yn ôl llefarydd mae'r symptomau yn cael eu cysylltu â gastro-enteritis.

Mae'r wardiau - ward Merlin, Glangwili a ward 7 Llwynhelyg - ar gau i ymwelwyr am y tro.

Dywedodd Sharon Daniel, dirprwy gyfarwyddwr nyrsio Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Mae afiechydon fel dolur rhydd a chyfogi yn gallu cael eu trosglwyddo o un person i'r llall yn rhwydd ac rydym hefyd ar ddeall fod gastro-enteritis ar led yn y gymuned leol.

"Byddwn yn annog pobl sy'n teimlo yn sâl neu sy wedi bod mewn cysylltiad â rhywun gyda'r symptomau hyn i beidio ag ymweld â chleifion yn yr ysbytai gan y gallai firws fod yn fater difrifol i gleifion bregus."