BBC Cymru Fyw

Ffermwyr Ifanc yn ateb her Steddfod Môn ar gyfer 2019

Published
image captionBydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Amaethyddol Môn yn 2019

Mae Mudiad y Ffermwyr Ifanc wedi camu i'r adwy i fod yn gyfrifol am drefnu Eisteddfod Môn y flwyddyn nesaf.

Mae Eisteddfod Môn yn ŵyl symudol, gyda gwahanol drefi a phentrefi yn gyfrifol am ei gwahodd.

Daw yn dilyn pryder am ddod o hyd i wahoddiad ar gyfer trefnu'r ŵyl yn 2019.

Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyfarfod cyhoeddus ar faes Sioe Amaethyddol Môn, Mona, nos Fawrth.

Dywedodd swyddogion mudiad Ffermwyr Ifanc Môn eu bod yn falch o dderbyn yr her.

'Uchafbwynt'

Yn ôl Non Williams, Is-gadeirydd Ffermwyr Ifanc Môn, maen nhw'n gobeithio ei chynnal ar faes y sioe amaethyddol ym Mona a chreu gŵyl fydd yn para dros benwythnos cyfan ym mis Mai.

"'Da ni wedi bod yn siarad sut yda' ni am roi slant ni o ran mudiad ar y 'steddfod flwyddyn nesa'," meddai.

"Mae yna lawer o gystadleuaeth rŵan, mae yna wahanol eisteddfodau a digwyddiadau, felly 'da ni wedi bod yn trafod heno sut allwn ni ei wneud yn 'steddfod y Ffermwyr Ifanc mewn ffordd."

  • Cyhoeddi canfed Eisteddfod Môn
  • Lluniau: Sioe Môn 2017

Ychwanegodd: "'Da ni wedi bod yn trafod opsiynau gwahanol o ran digwyddiadau gwahanol o gwmpas y steddfod... ac o bosib ei gwneud hi yn fwy o ŵyl, yn fwy o benwythnos, yn fwy o uchafbwynt yng nghalendr pobl a denu mwy o bobl yma, a denu aelodau mudiad y Ffermwyr Ifanc yma hefyd."

Llys yr Eisteddfod sy'n gyfrifol am drefnu'r ŵyl eleni, fydd yn cael ei chynnal yn Ysgol Llangefni ar 19 Mai.

Ar ôl diffyg ceisiadau gan ardaloedd am ei chynnal yn 2019 fe gafodd Llys yr Eisteddfod y syniad o ofyn am gymorth y Ffermwyr Ifanc.

Dywedodd un o swyddogion Llys yr Eisteddfod, Ellis Wyn Roberts: "Oherwydd 'mod i'n nabod rhain yn dda iawn, yr hogiau a'r genod, a'r plant i gyd, rwy'n falch ofnadwy pan gefais sgwrs 'efo nhw a gwelais i neb yn diolch gymaint am gael y cyfle.

"A hwn sy'n bwysig er mwyn iddyn nhw agor allan, ac i Ynys Môn gael gweld a Chymru gael gweld, nid yn unig eu bod nhw'n barod i wneud pethau dros eu hunain ond bod nhw'n barod hefyd, dros yr iaith, i wneud pethau eraill."

Symud ymlaen

Er mai dim ond rhyw ddwsin wnaeth fynychu'r cyfarfod cyhoeddus nos Fawrth, dywedodd Ms Williams ei bod yn ffyddiog bod cefnogaeth ymhlith yr aelodaeth.

"'Da ni'n sôn am wyliau'r Pasg, ac mae llawer o aelodau wedi bod yn brysur, llawer o aelodau ar eu gwyliau a hefyd mae dros 75% o aelodau dan 16 oed ac i ffwrdd ar eu gwyliau Pasg.

"Ac rydym wedi gorfod cynnal cyfarfod heno yn sydyn oherwydd newydd wneud y penderfyniad 'da ni ac eisiau symud ymlaen yn sydyn.

"Ond 'da ni'n gwybod fod y gefnogaeth yna tu ôl i ni gan yr aelodau."

Yn ôl Mr Roberts does yna ddim pwysau ariannol ar y Ffermwyr Ifanc: "Da ni'n barod i'w cefnogi ym mhob adran ond yn ychwanegol at hynny o safbwynt ariannol does dim pwyll ariannol arnyn nhw o gwbl.

"Pe bai'r Eisteddfod yn mynd yn golled bydd ddim rhai iddyn nhw dalu r'un dimau.

"Ond dwi'n gwybod na fydd hynny'n digwydd."

Bydd unrhyw elw yn cael ei rannu rhwng Mudiad y Ffermwyr Ifanc a Llys yr Eisteddfod.