Carcharu troseddwr rhyw o Fethel am 27 mis

Published
image copyrightGetty Images
image captionCafodd Darren John Michael 31 ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae rheolwr gwesty o Fethel ger Caernarfon wedi ei garcharu am 27 mis ar ôl ymosodiad rhyw ar fachgen 16 oed yn dilyn parti.

Bydd yn rhaid i Darren John Michael, 31 oed, hefyd gofrestru fel troseddwr rhyw am ddeng mlynedd.

Cafodd Michael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher ar ôl i reithgor ei gael yn euog fis diwethaf.

Roedd wedi gwadu cyhuddiad o orfodi'r bachgen i ymgymryd mewn gweithred rhyw heb ganiatâd.

Honnodd ei fod wedi diweddu mewn gwely sengl gyda'r bachgen ar ôl cerdded yn ei gwsg, ac mai'r dioddefwr oedd wedi dechrau'r weithred.

Dywedodd y Barnwr Peter Heywood fod yr ymosodiad wedi digwydd ar lanc bregus oedd yn cysgu ar y pryd, a bod yn rhaid cael cyfnod o garchar.

Clywodd yr achos gwreiddiol fod y llanc wedi yfed gormod mewn parti ym Mangor a'i fod wedi mynd i wely i gysgu ar ôl teimlo'n sâl.

Pynciau Cysylltiedig