BBC Cymru Fyw

Y cwmnïau Cymreig sy'n talu mwy i ferched

Published

Mae cwmnïau drwy'r Deyrnas Unedig wedi bod yn datgelu'r gwahaniaeth cyfartalog mewn tâl rhwng gweithwyr gwrywaidd a benywaidd.

Dyw hi ddim yn syndod bod y mwyafrif - dros dri chwarter - yn talu mwy i ddynion yn y DU.

Ond beth am y cwmnïau hynny sy'n mynd yn erbyn y graen ac yn talu mwy i ferched? Ac ydy'r holl broses yn "hurt" ac yn "ddisytyr"?

Yng Nghymru, roedd 28 o gwmnïau [rhestr lawn isod] yn talu mwy i ferched na dynion ar gyfartaledd yn ôl ffigyrau 2017-18.

Mae'r rhain yn cynnwys cwmni adeiladu Huws Gray, y gwneuthurwyr dur Dyfed Steels, Bwydydd Castell Howell ac Undeb Rygbi Cymru.

Dywedodd Mark Killingley, pennaeth cyfathrebu Grŵp Undeb Rygbi Cymru, bod y ffigyrau yn galonogol ond nad oedden nhw am "ganmol ein hunain yn ormodol".

"Mae gennym ni le i wella wrth gwrs," meddai Mr Killingley wrth Cymru Fyw.

 • Principality: Cyflogau menywod 31% yn is na dynion
 • Rhaglen Gari Wyn: Sgwrs gyda John Llewelyn Jones o Huws Gray

"Yn hanesyddol mae cyrff chwaraeon wedi bod yn cyflogi llai o ferched dros y blynyddoedd. Dim ond tua 20% o'n gweithlu ni sy'n ferched.

"Rydym ni'n gwneud camau mawr o ran cyflogi'n deg, ac os gymerwch chi chwaraewyr y tîm cenedlaethol dynion allan ohoni, mae'r ffigyrau'n adlewyrchu hynny."

image copyrightHuw Evans picture agency
image captionMae Jonathan Davies - yma'n gwisgo crys Scarlets wedi'i noddi gan Dyfed Steels - yn un o'r enwau mawr sy'n cael ei gyflogi gan Undeb Rygbi Cymru

Un o'r cwmnïau eraill sy'n ymddangos ar y rhestr ydy cwmni gwerthu nwyddau adeiladu Huws Gray.

Dywedodd Terry Owen, cyfarwyddwr y cwmni, eu bod nhw'n "hyderus bod ein gweithwyr yn cael eu talu'n hafal am wneud yr un gwaith ar draws y busnes waeth beth yw eu rhyw".

"Rydym yn falch i gefnogi gweithwyr sy'n ferched ac yn ddynion o fewn sector sydd, yn hanesyddol, wedi'u rheoli'n bennaf gan ddynion," ychwanegodd.

Ymarferiad hurt?

Ond yn ôl ysgrifennydd Dyfed Steel, John Morgan, mae'r holl broses o gofnodi'r ffigyrau yn wastraff amser.

"Fues i'n gweithio ar gofnodi'r ffigyrau am bythefnos, ac mae'n ymarferiad hurt a diystyr," meddai Mr Morgan, sy'n gyfrifydd ei hun.

"Mae'n dda ein bod ni wedi cychwyn trafodaeth a bod cwmnïau sy'n gweithredu'n annheg yn cael sylw am hynny.

"Ond fe allwch chi edrych ar y ffigyrau mewn gwahanol ffyrdd - mae popeth yn dod lawr i'r math o swyddi ydyn nhw.

"Rydym ni'n cyflogi tua 250 o ddynion a tua 20 o fenywod - mae hynny'n bennaf am nad yw menywod yn ceisio am swyddi yn y maes rydym ni ynddi.

"Digwydd bod y tro hyn, wrth ddefnyddio'r math yma o gyfartaledd, mae'n ffigyrau ni yn ffafriol o blaid y merched. Ond fe allai fod y ffordd arall yr un mor rhwydd."

Y rhestr yn llawn...

 • St. David's Foundation Hospice Care (43% o wahaniaeth cyflog o blaid merched)
 • GS Yuasa Battery Manufacturing UK Ltd (33%)
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (23%)
 • Triumph Furniture Ltd (16%)
 • Llamau Ltd (15%)
 • Dow Silicones UK Ltd (13%)
 • Castell Howell Foods Ltd (8%)
 • Personnel Hygiene Services Ltd (6%)
 • Q Care Ltd (5%)
 • Undeb Rygbi Cymru (5%)
 • F.C. Brown (Steel Equipment) Ltd (5%)
 • Marr Corporation Ltd (5%)
 • Huws Gray Ltd (5%)
 • Coastal Housing Group Ltd (4%)
 • Wales & West Utilities Ltd (4%)
 • Intertissue Ltd (3%)
 • Retail Merchandising Services Ltd (3%)
 • Cyngor Dinas Casnewydd (3%)
 • Trivallis Ltd (3%)
 • Dyfed Steels Ltd (3%)
 • Newport City Homes Housing Association (3%)
 • Fletchers Bakeries Ltd (3%)
 • Lonetree Ltd (1%)
 • LBS Builders Merchants Ltd (0.4%)
 • Eurochange Ltd (0.2%)
 • Databail Ltd (0.1%)
 • Peachkey Ltd (0.1%)
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe (0.1%)

Mae'r holl ffigyrau sy'n cael eu trafod yma yn edrych ar gyflog gweithwyr fesul awr ar gyfartaledd gan ddefnyddio'r canolrif (median).

Roedd hi'n orfodol ar gwmnïau gyda staff o 250 o bobl neu fwy i ddatgelu'r ffigyrau.