Llythyr Gwynedd: Undeb dal yn anhapus

Cyngor Gwynedd Image copyright Google

Mae miloedd o weithwyr cyngor Gwynedd bellach wedi cael neges yn ymddiheuro am gynnwys llythyr a gafodd ei anfon at staff yr wythnos diwethaf.

Ond dywed Unsain, un o'r tair undeb sy'n cynrychioli gweithwyr y cyngor sir, nad yw'r llythyr diweddara yn mynd yn ddigon pell ac nad "dyma ddiwedd y stori."

Roedd y llythyr gwreiddiol yn rhybuddio pobl na fyddai ganddyn nhw swydd ymhen dau fis oni bai eu bod yn cytuno i delerau newydd.

Mewn llythyr arall heddiw, dywedodd un o uwch-swyddogion y cyngor, Geraint Owen, nad achosi pryder na gofid oedd y bwriad.

Ymddiheurodd hefyd am dôn y llythyr gwreiddiol.

"....rwyf yn llwyr dderbyn y gallasem fod wedi sgwennu'r llythyr yn well," meddai llythyr Mr Owen.

"Yn sicr nid ei fwriad oedd bod yn fygythiol ond yn hytrach i geisio gwneud yn glir beth oedd goblygiadau peidio â derbyn y telerau newydd yr oedd y Cyngor yn eu cynnig.

"Nid achosi pryder a gofid ychwaith oedd y bwriad ond rwy'n derbyn mai dyna yw'r effaith a gafwyd ac rwyf felly yn awyddus i ymddiheuro i unrhyw un sy'n teimlo bod y dôn a'r dewis o eiriau a ddefnyddiwyd yn y rhan hwn o'r llythyr yn fygythiol."

'Ddim digon pell'

Ond yn ôl Wendy Jones o undeb Unsain, dyw'r ymddiheuriad ddim yn ddigon.

"Dio dal ddim yn glir iawn be' o'n nhw'n drio ei gyflawni'r wythnos diwethaf, " meddai ar raglen Post Prynhawn BBC Radio Cymru.

"Dydyn nhw dal heb fynd ddigon pell, a dal heb fynd ddigon pell efo'r ymddiheuriad.

"Gedra' i ddim cofio gweld na cofio ymateb fel hyn yn y gorffennol agos.

"Mae pawb yn flin, wedi gwylltio, maen nhw'n ypset o weld y llythyr fel 'na ond yn fwy na hynny maen nhw wedi gwylltio.

"Dwi ddim yn meddwl gwnân nhw anghofio hyn. "

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol