Carchardai newydd: Dim cefnogaeth y llywodraeth

Published
image copyrightGetty Images

Ni fydd cynlluniau ar gyfer carchardai newydd yng Nghymru yn cael cefnogaeth gan weinidogion ym Mae Caerdydd oni bai bod trafodaethau "ystyrlon" yn digwydd gyda llywodraeth y DU, meddai Ysgrifennydd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Alun Davies.

Daw ei gyhoeddiad yn dilyn galwadau i Lywodraeth Cymru wrthod gwerthu tir ar gyfer adeiladu carchar ym Maglan, Castell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Mr Davies wrth ACau nad yw datblygu mwy o garchardai yng Nghymru "er lles" pobl y wlad.

Mae Mr Davies wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Cyfiawnder y DU, David Gauke, yn galw am greu "deialog".

'Datblygiad ddim o fantais'

Dywedodd yr AC dros Flaenau Gwent: "Rydw i'n pryderu, heb drafodaeth fanwl ac ystyrlon â Llywodraeth y DU, y byddwn yn parhau i weld galw cynyddol ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac ni fydd unrhyw ddatblygiad newydd o fantais i bobl sydd yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru.

"Rydw i'n pryderu nad yw rhai o'r dynion a merched sy'n cael eu hanfon i'r carchar yng Nghymru yn derbyn y gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i sicrhau eu hadferiad a'u cefnogi'n effeithiol i beidio ag aildroseddu."

Ychwanegodd: "Hyd nes bod hyn yn cael ei ystyried yn fwy manwl, a bod trafodaethau mwy ystyrlon gyda Llywodraeth y DU, nid wyf yn credu fod y datblygiad o fudd i Lywodraeth Cymru na phobl Cymru.

"Rwyf felly wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cyfiawnder i roi gwybod iddo, a hyd nes y bydd deialog well â Llywodraeth Cymru yn digwydd, ni fyddwn yn hwyluso datblygiad pellach yng Nghymru."

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Rydym ar hyn o bryd yn buddsoddi £1.3 biliwn i ddiwygio'r stad garchardai yng Nghymru a Lloegr - fe fydd carchardai newydd yn disodli carchardai hŷn gyda chyfleusterau mwy modern.

"Yng Nghymru yn unig fe fydd hyn yn creu hyd at 500 o swyddi ac yn cyfrannu £11 miliwn y flwyddyn i'r economi ranbarthol.

"Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i adeiladu carchar ym Mhort Talbot, ac rydym yn parhau i ymgysylltu â chymunedau lleol, busnesau a rhanddeiliaid eraill."

Straeon perthnasol