Ymchwiliad i dwyll honedig noson elusennol Paul Gascoigne

Yr Oval
Image caption Yn dilyn ymchwiliad mewnol gan glwb Pêl-droed Caernarfon mae cytundeb aelod o staff wedi'i derfynu

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i gyhuddiad o dwyll sy'n ymwneud â noson elusennol gyda chyn bêl-droediwr rhyngwladol Lloegr, Paul Gascoigne.

Mae Clwb Pêl-Droed Caernarfon wedi dweud ar eu tudalen Facebook fod y noson elusennol wedi'i chanslo gan fod blaendal i asiant Mr Gascoigne heb ei dalu ar ôl gwerthiant tocynnau.

Yn dilyn ymchwiliad mewnol gan y clwb, mae cytundeb aelod o staff wedi'i derfynu.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi datganiad yn dweud: "Mae'r clwb wedi adrodd cyhuddiad o dwyll sydd ar hyn o bryd yn cael ei ymchwilio. Does neb wedi cael ei arestio."

Image caption Fe wnaeth Paul 'Gazza' Gascoigne 388 o ymddangosiadau i sawl clwb rhwng 1985 tan iddo ymddeol yn 2004

Mae tudalen Facebook y clwb yn dweud ei bod nhw'n "benderfynol fod pawb sydd wedi prynu tocyn yn cael y cyfle i dreulio noson gyda Gazza, ac mae penderfyniad wedi'i wneud i aildrefnu'r digwyddiad".

"Mae dyddiad ym mis Hydref neu Dachwedd yn bosibilrwydd ac mae trafodaethau eisoes wedi dechrau gydag asiant Mr Gascoigne," medd y datganiad.

Pynciau Cysylltiedig