Llofruddiaeth Abertawe: Pumed arestiad

John Jack Williams Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Fe welwyd John 'Jack' Williams ar gamera cylch cyfyng yn y cyfnod cyn ei farwolaeth

Mae Heddlu De Cymru sy'n ymchwilio i lofruddiaeth dyn 67 oed yn Abertawe wedi arestio pumed person.

Cafodd corff John 'Jack' Williams ei ddarganfod yn ei gartref ar Ffordd Pentre-chwyth am 12:30 ddydd Sadwrn 31 Mawrth.

Fe gafodd dyn 48 oed ei arestio nos Iau ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr.

Mae'r heddlu wedi cael estyniad pellach i holi menyw 31 oed gafodd ei harestio ar 3 Ebrill ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Maen nhw hefyd wedi cael ymestyn y cyfnod i holi dyn 45 oed gafodd ei arestio ar 4 Ebrill.

Cafodd dyn 39 oed a gafodd ei arestio ar 4 Ebrill ei ryddhau'n ddi-gyhuddiad, ac fe gafodd menyw 37 oed a gafodd eu harestio ar 4 Ebrill ei rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Image caption Swyddogion fforensig yn ymchwilio'r safle ddydd Sul

Dywedodd yr heddlu eu bod yn dymuno siarad gydag unrhyw un a welodd ymddygiad amheus yn ardal Ffordd Pentre-chwyth rhwng 23:30 ar 29 Mawrth a 00:30 y bore canlynol.

"Er bod yr arestiad yma'n ddatblygiad sylweddol yn yr ymchwiliad rydym yn parhau i gynnal ymholiadau ar draws ardal Abertawe er mwyn dal y rhai oedd yn gyfrifol am farwolaeth Mr Williams," meddai'r Ditectif Uwch-Arolygydd Richard Jones.

"Rwy'n apelio ar y gymuned i rannu unrhyw wybodaeth am yr hyn ddigwyddodd i Mr Williams neu am unrhyw un y maen nhw'n amau sy'n gysylltiedig â'i farwolaeth.

"Mae'n hanfodol bod unrhyw un sydd â gwybodaeth - waeth pa mor ddi-nod y maen nhw'n credu yw'r wybodaeth honno - yn cysylltu gyda'r heddlu, yn enwedig os oes ganddyn nhw luniau CCTV neu o gamera yn y car."

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1800111652.

Straeon perthnasol