Targedu ymddygiad gyrru pobl hŷn ac ifanc

Arwydd heddlu

Bydd pobl ifanc, gyrwyr hŷn a gyrwyr beiciau modur yn cael eu targedu mewn ymgais i leihau nifer y damweiniau ar y ffyrdd yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

Daw hyn wrth i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru geisio newid ymddygiad ar y ffyrdd.

Maent yn dweud eu bod yn achub "llawer mwy" o bobl o ddamweiniau na thannau ac yn gweithio gyda dau wasanaeth tân arall yng Nghymru ynglŷn ag ymgyrch diogelwch ffyrdd.

Bydd yr ymgyrch yn para tan 2020.

Ond maent wedi amlinellu'r hyn maen nhw'n gobeithio gwireddu yn y flwyddyn nesaf.

Mae'r gwasanaeth eisiau:

  • Datblygu cwrs ffyrdd i bobl ifanc sydd â risg uchel o gael damwain oherwydd eu hymddygiad ar y ffyrdd
  • Cynnal gweithgareddau er mwyn gwella diogelwch gyrwyr beiciau modur trwy eu hannog i gymryd cyrsiau diogelwch
  • Targedu addysg ffyrdd ar gyfer gyrwyr hŷn

Y gobaith yn ôl yr adroddiad yw y bydd yna "fwy o ymwybyddiaeth o'r peryglon trwy yrru yn anghyfrifol, fydd yn arwain at lai o ddamweiniau a ffyrdd mwy saff yng nghanolbarth a gorllewin Cymru ac ymhellach i ffwrdd."

"Er bod diogelwch ar y ffyrdd wedi gwella yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, yn 2014 roedd yna 8,208 o bobl wedi cael anafiadau o ganlyniad i wrthdrawiadau ar y ffyrdd- cafodd 103 o bobl eu lladd a 1,160 eu hanafu yn ddifrifol yng Nghymru," medd yr adroddiad.

Mae'r ddogfen hefyd yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i leihau'r nifer sydd yn cael eu hanafu mewn gwrthdrawiad. Ond dyw'r targed hynny yn ôl y ffigyrau diweddar ddim yn cael ei gyrraedd.