Anafiadau i gerddwr ar ôl cael ei daro gan gerbyd

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dyn 22 oed wedi ei anafu yn ddifrifol yn dilyn gwrthdrawiad yn Abergele.

Tua 22:00 nos Sadwrn cafodd y dyn oedd yn cerdded ar draws ffordd Groes Lwyd ei daro gan gerbyd.

Cafodd ei gludo i'r ysbyty ac mae dal yno.

Yn ôl yr Heddlu mae ei anafiadau yn rhai difrifol ond ddim yn rhai sydd yn peryglu ei fywyd.

Mae plismyn yn gofyn i lygad dystion gysylltu trwy ffonio 101.